Zdravstvenim radnicima u KBC Bežanijska kosa uručena donacija

    0

    Humanitarna fondacija “Budi srećan” danas je donacijom rekla hvala i zdravstvenim radnicima u KBC Bežanijska kosa, a sve u znak podrške borbi koju već mesecima vode za naše zdravlje u teškim uslovima pandemije koronavirusa. Predsednik Fondacije Vladimir Vučetić je, nakon Zemunske bolnice kojoj je u decembru predao novogodišnje poklone, ovaj put uručio pakete za zaposlene i u ovoj važnoj zdravstvenoj ustanovi.

    Fondacija “Budi srećan” prevashodno za cilj ima pomoć zdravstvenim i obrazovnim ustanovama, kao i podršci u  lečenju bolesnih pojedinaca. U periodu vanrednog stanja, inspirisani borbom zdravstvenih radnika protiv pandemije COVID-19, pokrenuli su konkretnu akciju podrške koja će pored reči hvale i tapšanja biti potrebna kada sve ovo prođe. Na platformi Fondacije “Budi srećan” čiji je broj 2407 otvoren je poseban humanitarni broj 7, ovoga puta sa ciljem da  se podrže zdravstveni radnici i pokaže zahvalnost za njihovu veliku požrtvovanost tokom pandemije. Sakupljena sredstva će, kroz različite vidove pomoći, biti usmerena zdravstvenim herojima i njihovim porodicama, kada sve ovo prođe, a u međuvremenu podrška je više simbolična da znaju da njihova požrtvovanost nije zaboravljena.

    U svojim aktivnostima Fondacija je dobila podršku Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije, a naglašavaju da su se svi mobilni operateri odrekli provizije, i bez ikakve naknade pružaju usluge humanitarnog broja 7 za platformu 2407, u korist prikupljanja sredstava za zdravstvene radnike.

    http://www.budisrecan.rs/sr/korisnik/268/podrzimo-nase-heroje