Veran Matić: “Ovo će pre RTS dovesti do kraha, nego što će ohrabriti urednike…”

0
Foto: Medija centar Beograd

Predsednik ANEM-a Veran Matić izjavio je za Udruženje novinara Srbije (UNS) “da je unapređenje demokratskih procesa nezamislivo bez jačanja institucija, a da se najviše što se blokadom RTS-a može postići, ukoliko bi bila uspešna, je da se pod pritiskom objavi ili ne objavi neki medijski sadržaj”.

Prema oceni Verana Matića “to je slabljenje institucije i narušavanje uređivačke autonomije”.

“Ako je cilj unapređivanje uređivačke autonomije koja je tradicionalno ugrožena pritiskom vlasti sa jedne strane, neće biti unapređena ujednačavanjem pritiska sa druge strane”, kazao je Matić.

On je za UNS rekao da će “to pre RTS dovesti do kraha, nego što će ohrabriti urednike da donose autonomne programske odluke, da izgrade javni servis koji ostvaruje svoju misiju i vrši zakonom utvrđenu funkciju”.