Venecijanska komisija protiv oduzimanja crkvene imovine bez sudske odluke

1
Foto: Profimedia

Venecijanska komisija je na svom sajtu objavila mišljenje o Predlogu zakona o slobodi veroispovesti u kojem pozdravljaju nameru Vlade Crne Gore da tu oblast uredi na savremen način, ali i podvlači da imovina ne može biti oduzeta bez sudske odluke.

U Mišljenju Venecijanske komisije se navodi da razumeju zabrinutost crnogorske vlasti da verska imovina za koju postoji sumnja da je devedesetih godina prošlog veka nezakonito registrovana na verske zajednice, može biti deo kulturne baštine Crne Gore.

“Tim pre što je država – po Članu 78 Ustava – dužna da štiti prirodno i kulturno nasleđe. Venecijanska komisija u tom pogledu pozdravlja rešenja predložena u tom predlogu zakona koja se oslanjaju na dugogodišnje pravne principe crnogorskog pravnog poretka“, piše u Mišljenju.

Venecijanska komisija je u zaključcima dala niz preporuka, među kojima i da upis prava na državno vlasništvo treba da se vrši samo posle konačne administrativne sudske odluke.

Komisija preporučuje i da u Nacrtu zakona treba jasno da se navede da promena vlasništva nad verskom imovinom neće automatski uticati na postojeće pravo korišćenja te imovine.

Venecijanska komisija je preporučila i da se obave sveobuhvatne i efikasne konsultacije s javnošću, uključujući i predstavnike verskih zajednica, kako bi se postigao što je moguće širi konsenzus o ovom pitanju.

Vlada Crne Gore ocenila je stav Komisije kao pozitivan.

1 KOMENTAR

  1. Niko nije ni milio da se bilo što oduzima, jednostavno je potrebno dokazati vlasništvo validnim dokumentima.

Comments are closed.