Veliki prodor u neuronauci: Softver signale iz mozga prevodi u rečenice

0
Foto Profimedia

Doktori su pronašli novi pristup da “izvlače” reči direktno iz ljudskog mozga.

Ovaj naučni proboj demonstrira kako nameru da izgovorimo određene reči, one mogu biti sakupljene i pretvorene u tekst dovoljno brzo kako bi se održao tempo normalnog razgovora.

U svom trenutnom obliku, softver radi samo sa osnovnim rečenicama sa kojima je treniran, ali naučnici veruju da je on korak bliže jednom moćnijem sistemu, koji može da dekodira u realnom vremenu reči koje osoba ima nameru da izgovori.

Doktori sa univerziteta u Kaliforniji upustili su se u ovaj zadatak kako bi paralisanim osobama omogućili tečniju komunikaciju nego što je do sad to bilo moguće. Trenutni uređaji za komunikaciju funkcionišu tako što registruju pomeranje očiju ili trzaje mišića kako bi se kontrolisala virtuelna tastatura.

“Do dan danas ne postoji ni jedan sistem koji omogućava korisnicima da imaju interakciju u brzini ljudskog razgovora” rekao je Edvard Čang, neurohirurg i glavni istraživač studije objavljene u časopisu “Nature Communications“.

Studija, finansirana od strane Fejsbuka, omogućena je zahvaljujući trojici zbog pacijenta epileptičara koji su bili pred operacionim stolom. Pre nego što su operacije započete postavljene su im sitne elektrode direktno na mozak sa ciljem da zabeleže izvor napada epilepsije.

Tokom svog boravka u bolnici, sva tri pacijenta prihvatila su da budu deo Čangovog istraživanja, prenosi Gardijan.

Elektrode su korišćene u zapisivanju moždane aktivnosti, dok su pacijenti na 9 postavljenih pitanja odgovarali sa 24 unapred smišljenih odgovora.

Sa ovim podacima, Čeng i njegov tim napravili su kompjuterski model koji je učen da spaja posebne obrasce aktivnosti mozga sa pitanjima i odgovorima koji su prezentovani pacijentima. Softver gotovo momentalno, i samo na osnovu moždanog signala, može da identifikuje koje pitanje je pacijent čuo i kako odgovara, sa preciznošću od 76%, odnosno 61%.

Iako još uvek rudimentaran, softver je omogućio pacijentima da odgovore na pitanja o muzici koja im je omiljena; kako se osećaju; da li im je vruće ili hladno…

O pored naučnog prodora, postoje prepreke na putu. Softver treba unaprediti tako da on usput prevodi moždane signale u raznovrsnije rečenice. Za ovo su potrebni algoritmi trenirani na ogromnoj količini izgovorenih reči i snimljenih moždanih aktivnosti.

Još jedan cilj je da se pročita “unutrašnji govor”, s obzirom da softver sada prati signale u mozgu vezane za pomeranje usana, jezika, vilice i grkljana.

“Nisam zainteresovan da razvijem tehnologiju koja bi razotkrivala šta ljudi misle, čak i da je to moguće” rekao je Čang. “Ali ako neko želi da komunicira a ne može, mislim da imamo odgovornost kao naučnici i kliničari da obnovimo fundamentalnu ljudsku sposobnost”.