Velike promene počinju sa malom grupom građana

0

Nedavno započeta kampanja pod nazivom „Dobro društvo“, koju regionalna SIGN mreža kod nas sprovodi kroz Trag fondaciju, bavi se pitanjima šta je potrebno za dobro društvo, kako se ono gradi i da li je to odgovornost države, medija, kompanija, civilnog sektora ili svih nas. U prvoj od četiri priče Dobrog društva, posvećene udruženjima građana koja se neumorno bore za pravednije, otvorenije zajednice, približićemo vam udruženje “Na pola puta“.

Postoje celi segmenti društva koji su, nažalost, manje vidljivi od drugih. Na sreću, postoje i udruženja građana koja ne odustaju dok ih učine vidljivim u očima zakona i svih nas. Takvo je udruženje „Na pola puta“, koje već petnaest godina pruža podršku osobama sa intelektualnim teškoćama i njihovim porodicama, trudeći se da im omogući što kvalitetniji život i što veću integrisanost u zajednicu.

Udruženje je nastalo na inicijativu roditelja osoba sa intelektualnim teškoćama i autizmom, koji su, kao i svi roditelji, razmišljali o samostalnoj budućnosti svoje dece. Kao alternativu institucionalizovanom zbrinjavanju, prepoznali su potrebu za uslugom samostalnog stanovanja uz podršku, koja u to vreme, 2005/6. godine, nije postojala u Zakonu o socijalnoj zaštiti. Uprkos tome (ili upravo zato), krenuli su u realizaciju projekta „Mala kućna zajednica“, koji je omogućio mladim osobama sa teškoćama da iskuse samostalan život u zajednici u kojoj su odrasli. Projekat je pokazao ne samo da je moguće da oni žive u skladu sa svojim godinama, potrebama i sposobnostima, među ljudima koje poznaju, već da je to i za njih i za njihove porodice najbolja opcija. Ova, za to vreme, hrabra inicijativa danas je usluga socijalne zaštite koja je prepoznata kako u Zakonu, tako i u gradskoj odluci o socijalnoj zaštiti grada Pančeva.

Petnaest godina kasnije, udruženje „Na pola puta“ nudi i mnoge druge usluge, kao što su pomoć u kući, servis za ranu intervenciju za najmlađe, razne sportske i muzičke radionice, kao i radionice samozastupništva, dramski klub i savetodavni Roditeljski klub. Da je ovo jedna obična godina, njihove korisnike i korisnice biste mogli da sretnete na predstavama, koncertima, utakmicama i izložbama, u društvu vršnjaka, sugrađana i u pratnji asistenta. Međutim, iako je 2020. sasvim drugačija,  uz podršku granta Trag fondacije, udruženje je dalo sve od sebe da se kontinuitet ne izgubi i da neizbežna izolacija za njihove korisnike ne znači i usamljenost. Od marta do danas održali su preko sto fitnes, muzičkih i kreativnih online radionica i dostavili mnogo humanitarnih paketa i vaučera za kupovinu.

Osim promene zakona i promene u brojnim životima svojih korisnika i njihovih porodica, tokom prethodnih petnaest godina ovo udruženje umnogome je na bolje promenilo i zajednicu u kojoj je nastalo. Zahvaljujući postepenoj ali upornoj integraciji osoba sa intelektualnim teškoćama i autizmom u svakodnevni, „obični“ život, zajednica ih danas mnogo bolje razume i prihvata. Kroz brojne aktivnosti koje spajaju osobe sa teškoćama i decu školskog uzrasta, nastavnike, lokalne firme i javne ustanove, iznova se ruše predrasude i pokazuje da „specijalne potrebe“ nisu ništa specijalnije od potrebe svih nas da budemo priznati, prihvaćeni i korisni drugima.

Na kraju, šta nam uspesi udruženja “Na pola puta“ govore o načinima borbe za dobro društvo? Na prvi pogled, oni su dokaz da jedna mala grupa građana može da menja slovo zakona, ali i cele zajednice na bolje. Ali bitnije od toga, oni su podsetnik da najčešće jedino građani to i mogu. Naime, malo je verovatno da bi ovakvi pomaci u integraciji osoba sa intelektualnim teškoćama i autizmom došli sami od sebe. Zakoni se verovatno ne bi ponovo pisali da udruženje građana to nije zagovaralo, lokalna samouprava ne bi pružila podršku da nije postojalo udruženje koje tu podršku traži i opravdava svojim radom, i konačno zajednica bi se teže otvorila za prihvatanje osoba sa teškoćama da udruženje nije radilo na tome da ih uvede u društveni život. Kada su u pitanju ovakve bitke, jedino je udruženje građana dovoljno nezavisno i fleksibilno u radu i ujedno dovoljno strastveno i smelo da napravi iskorak ka dobrom društvu. Podržite udruženje „Na pola puta“, kao i druga lokalna udruženja koja se bore za bolji život vaše zajednice.