Ustanova Studentski centar „Beograd” dobitnik Svetosavske nagrade za 2020. godinu

  0

  Ustanovi Studentski centar „Beograd“ dodeljena je Svetosavska nagrada za 2020. godinu, za izuzetan doprinos razvoju studentskog standarda i poboljšanju uslova u studentskim domovima. Među laueratima prestižnog priznanja Studentski centar se našao zahvaljujući kontinuiranim zalaganjima svih zaposlenih, koji su ostvarili vidljive rezultate u razvoju sistema zaštite studenata, unapređenju kvaliteta života i osmišljavanju i realizaciji kulturnih sadržaja.
  Pored ukupnih rezultata u obezbeđivanju kvaliteta usluga, zaposleni SC „Beograd“ pokazali su požrtvovanost i u epidemiološkim uslovima, kada su pored uspostavljanja i sprovođenja efikasnog sistema sprečavanja širenja epidemije, pomagali i privremenim kovid centrima kroz usluge pripremanja obroka. Zahvaljujući upravo njihovom radu i posvećenosti, Ustanova je uspela da sprovede sve propisane mere, instrukcije i preporuke resornog Ministarstva, Kriznog štaba i ostalih nadležnih instucija. Prema odlukama Vlade Republike Srbije, pojedini studentski domovi su određivani za smeštaj naših državljana tokom preventivne izolacije po povratku iz inostranstva, neki su bili spremni da se koriste za lečenje obolelih, a u restoranima Ustanove, dnevno su pripremane hiljade obroka za pacijente i lekare u privremenim bolnicama.

  Istovremeno, u poslednje dve godine nastavljen je pozitivan trend da sve veći broj studentata prve godine ostvari smeštaj u domu, a da svi studenti starijih godina odmah dobijaju dom na raspodeli, čime je velikom broju mladih ljudi olakšano planiranje i organizacija života. Informacije sa visokoškolskih ustanova pokazale su da je proces dodele mesta transparentan i da se gaji tradicija slobode izbora doma svakog studenta, u skladu sa njegovim uspehom i pozicijom na rang listi.

  Takođe, poseban akcenat u radu Ustanove u prethodnoj godini bio je na pobošanju i unapređenju uslova u smeštajnim kapacitetima, sa posebnim akcentom na renoviranje i adaptaciju soba, ali i održavanje zelenih površina, kako bi svim studentima bio ulepšan prostor za boravak i rad. Ipak, kako bi stalno pratila potrebe studentata, Ustanova redovno sprovodi godišnju anketu sa značajnim uzorkom u studentskoj populaciji od 1.500 anketiranih. Sve sugestije, primedbe i predlozi se analiziraju i utiču na planove u narednoj godini. Pored toga postoji redovna komunikacija i sastanci studentskih organizacija sa rukovodiocima domova i sa menadžmentom Ustanove.

  Imajući u vidu sve navedeno, smatramo da su svi zaposleni ustanove Studentski centar ,,Beograd” značajno doprineli poboljšanju studentskog standarda u 2020. godini, a takva praksa nastaviće se i ubuduće.