UNS: Vlada Srbije da usvoji mere za finansijski opstanak medija u doba pandemije

0
logo

Udruženje novinara Srbije (UNS) zatražilo je da Vlada Srbije u svoj program podrške privredi u doba pandemije prioritetno uvrsti mala i srednja preduzeća, među kojima je i najveći broj medija u Srbiji.

“Vanredno stanje uvelo je medije u zonu strahovitog rizika za opstanak. Ako Vlada Srbije u ovom trenutku ne pomogne ugroženoj novinarskoj industriji, bez koje nema demokratskog uređenja zemlje, nesagledivo veliki broj novinara pridružiće se kolegama koji su već ostali bez posla što će dovesti do smanjenja raznovrsnosti medija i informacija koje građani dobijaju”, naveo je UNS.

To novinarsko udruženje je navelo da naročito traži podršku za štampane i lokalne medije, koji su u ovom trenutku najugroženiji.

“UNS takođe poziva Ministarstvo kulture i informisanja da što pre okonča sve konkurse za sufinansiranje projekata i podeli sredstva koja su predviđena budžetom za ovu godinu”, dodaje se.

UNS smatra da država treba da ugrožene medije oslobodi od poreza na dobit, doprinosa i poreza na zarade dok traje vanredno stanje i naredna tri meseca, da ih oslobodi od naplate komunalnih naknada i ostalih nameta gradova i opština, uključujući porez na imovinu dok traje vanredno stanje i naredna tri meseca.

“UNS podseća da većina evropskih država sufinansira medije na različite načine kao i da je budžetska pomoć medijima predviđena i nedavno usvojenom Medijskom strategijom. U ovom trenutku važno je da mediji, kao i druga mala i srednja preduzeća, dobiju finansijsku podršku kako ne bi morali da otpuštaju radnike ili da potpuno prekinu poslovanje”, smatra UNS.