U Beogradu odavanje počasti Pjeru Burdijeu, najcitiranijem svetskom sociologu

0

Povodom devedeset godina od rođenja najcitiranijeg svetskog sociologa Pjera Burdijea (1930–2002), Institut za filozofiju i društvenu teoriju organizuje konferenciju „Horizonti angažmana: Ovekovečiti Burdijea“, 22-23. decembra u Beogradu. Dostignuća akademskog rada Pjera Burdijea se mogu ogledati u visokim pozicijama koje je tokom svog rada zauzimao: položaj generalnog sekretara „Centra za evropsku sociologiju“ (Centre de sociologie européenne), položaj direktora studija „Škole za visoke studije u društvenim naukama“ (École des hautes études en sciences sociales) i pozicija profesora sociologije na „Kolež de Frans“ (Collège de France). Njegov akademski rad je takođe nagrađen brojim priznanjima kao što je „Zlatna medalja“, najviše priznanje francuskog „Nacionalnog centra za naučna istraživanja“ (Centre national de la recherche scienti que) i medalja „Haksli“ (Huxley), najviše priznanje „Kraljevskog instituta Velike Britanije i Irske“. Najznačajniji pokazatelj obima Burdijeovog naučnog uticaja je činjenica da se radi o danas najcitiranijem svetskom sociologu, ispred Emila Durkhajma, i drugom najcitiranijem svetskom autoru uopšte u društvenim i humanističkim naukama, iza Mišela Fukoa, a ispred Žaka Deride. Kako ističe Loik Vakant: „Burdije je postao ime za jedan kolektivni istraživački poduhvat koji prevazilazi granice disciplina i država“.

Sva kapitalna dela Pjera Burdijea sadrže temeljnu kritiku sastavnih elemenata etabliranog društvenog poretka: od školskog sistema (u „Reprodukciji“), aristokratskih pretenzija dominantne klase (u „Distinkciji“), do države kao instrumenta dominante klase (u „Državnom plemstvu“). Utvrditi i javno obznaniti realnost društvenog sveta postaje, u njegovoj viziji, glavni ulog društvene borbe. On upravo stoga kritikuje veštačko razdvajanje između naučnog rada koji proizvodi znanje i intelektualnog angažmana koji to znanje uvodi u javni prostor. Nakon retkih javnih zauzimanja pozicije u odnosu na aktuelna politička pitanja, objavljivanjem knjige „Beda sveta“ 1993. godine – u kojoj pledira za „drugačijim načinom vođenja politike“ – Pjer Burdije postaje jedan od najangažovanijih francuskih intelektualaca. Podrška štrajkačima, podrška nezaposlenima koji drže pod blokadom École normale supérieure, podrška alžirskim intelektualcima i podrška evropskim društvenim pokretima samo su neki od napoznatijih Burdijeovih javnih istupa zbog kojih je stekao status „glavnog neprijatelja“ među najistaknutijim braniocima neoliberalnog poretka u francuskom intelektualnom polju.

Cilj konferencije je da domaćoj publici približi lik i delo Pjera Burdijea kroz predstavljanje njegovog akademskog rada uporedo sa njegovim javnim angažmanom. Konferencija će biti podeljena u nekoliko tematskih celina koje će predstaviti osnovne koncepte i metodološke pristupe sadržane u njegovom radu i odnos Burdijea sa najzanačajnijim autorima iz njegovog intelektualnog miljea, kao i njegov odnos sa najznačajnijim sociološkim teorijskim pravcima. Poslednja tematska celina će se pozabaviti Burdijeovim javnim angažmanom i njegovim shvatanjem uloga javnih intelektualaca.

Program konferencije i više informacija o načinu prijave je dostupno na sajtu Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.