Tromesečno produženje roka i decidan stav Evropske unije da više nema pregovora: Velika Britanija iz EU može 1. decembra, 1. januara ili 31. januara

1
Foto Profimedia

Evropska unija se priprema da objavi tromesečno produženje roka za realizaciju bregzita, sa opcijom da Velika Britanija napusti EU ranije ako sporazum Džonsonove vlade i zvaničnika evropske zajednice bude ratifikovan ranije.

Uprkos prigovorima francuske vlade, izvesno je da će doći do odlaganja do 31. januara, piše Gardijan.

“Period predviđen članom 50 (3) PEU, produžen odlukom Evropskog veća (EU) 2019/584, nadalje se produžava do 31. januara 2020. godine”, piše u nacrtu sporazuma.

“U slučaju da strane u ovom sporazumu dovrše svoje procedure ratifikacije i obaveste depozitara o svršetku tih postupaka u novembru 2019., u decembru 2019. ili u januaru 2020., sporazum o povlačenju stupa na snagu prvog u mesecu.”

Francuska je imala ideju da odlaganje bude minimalno – do 15. novembra, ali tako nešto nije ubačeno u sporazum.

Evropska unija je u sporazumu istakla svoj decidan stav da se više neće pregovarati o sporazumu u vezi sa bregzitom.

Takođe, sporazumom se nalaže Velikoj Britaniji da do izlaska iz EU imenuje evropskog komesara, iako je Boris Džonson ranije naglasio da neće imenovati kandidata za članstvo u Evropskoj komisiji.

Događaji koji su se zbili tokom vikenda – dogovor liberala i Škotske nacionalne stranke da podrže opšte izbore 9. decembra – uverili su mnoge zvaničnike EU da će Velika Britanija uskoro izaći na birališta.

Pitanje je da li bi čak i neke velike promene u Velikoj Britaniji mogle da donesu bilo kakvu izmenu u vezi sa postojećim sporazumima.

1 KOMENTAR

Comments are closed.