Transparentnost Srbija: “Vlada nije bila spremna da valjano uredi pitanje funkcionerske kampanje”

0
Foto: Logo

Transparentnost Srbija ocenila je danas da nije bilo spremnosti Vlade Srbije da “valjano uredi pitanje ‘funkcionerske kampanje'”, preneo je Danas.

Prvi od tri nacrta zakona koje je Vladina radna grupa pripremila za sprečavanje zloupotrebe javnih resursa u izbornoj kampanji upućen je Skupštini, a kako navodi ta organizacija, menjan je član Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije koji uređuje razdvajanje vršenja javne funkcije od stranačkog delovanja.

Kako se u saopštenju novodi, u članu 29. i u definicijama iz Zakona o Agenciji, preciziran je pojam “javnog resursa” i navedeni su pojedini vidovi zabranjenog korišćenja tih resursa ali, kako ocenjuje Transparentnost Srbija, od toga neće biti naročite koristi jer se preciziraju pitanja oko kojih ni do sada nije bilo mnogo dilema.

„Na primer, ni do sada nije bilo nikakve sumnje da je funkcionerima zabranjeno da koriste prostorije i veb-sajtove državnih organa za promociju stranaka. Takođe, bilo je jasno da ministri ne smeju da koriste službena vozila za odlazak na stranačke mitinge, izuzev onih koji uživaju danonoćnu zaštitu, ali je Agencija za borbu protiv korupcije krivo tumačila postojeće propise“, istakli su u saopštenju.

Takođe, navodi Transparentnost Srbija, zakon ne precizira one oblasti gde dileme postoje i gde bi intervencija bila korisna.

„To je pre svega vođenje ‘funkcionerske kampanje’, to jest situacije kada se promotivne mogućnosti koje pruža javna funkcija koriste kao prilika za dodatnu promociju pred izbore. Usled toga ćemo i u narednim izbornim kampanjama biti preplavljeni vestima o događajima koji nisu uopšte morali da se dese, ili nije bilo nužno da se odigraju upravo u doba kampanje, sa javnim funkcionerima kao glavnim akterima“, dodaje se u saopštenju.