Svetski dan socijalne pravde: Strauss Coffee već godinama omogućava zapošljavanje sve većeg broja ljudi na farmama kafe, pogotovo žena

0
Foto promo

20. februara obeležava se Svetski dan socijalne pravde. Generalna Skupština UN  je, na proglašenju ovog dana pre 13 godina, istakla da stvaranje zaposlenosti, bolji kvalitet rada i pristup poslovima za najsiromašnijih 40 procenata stanovništva ima „potencijal za povećanje prihoda i doprinos kohezivnijim i pravednijim društvima“. Ovaj dan ima za cilj da podstakne ljude da vide kako socijalna pravda utiče na iskorenjivanje siromaštva, povećava zaposlenost i ostvaruje društvenu integraciju.

Kompanija Strauss Coffee je pre nekoliko godina pokrenula program partnerstva sa ženama uzgajivačima kafe u nekoliko zemalja sveta pod nazivom „Savesna šoljica kafe“. Ovaj projekat je osmišljen da podrži žene koje vode plantaže kafe i pomognu im u saradnji sa kompanijama koje izvoze kafu, kako bi proizvodnja porasla i kako bi se postigla održiva proizvodnja kafe boljeg ukusa. Sve je osmišljeno tako da se osnaže žene u zajednicama proizvođača kafe u zemljama u razvoju. U ovoj kulturi su žene ostajale kod kuće i nisu radile na plantažama. Kada je 2017. počeo da uvozi kafu iz Ugande, Strauss Coffee započeo je  i dva značajna programa pomoći uzgajivačima: 

  1. Projekat „Gender for Growth“, koji se završava ove godine, predstavlja program edukacije i podrške ženama koji je pomogao nežnijem polu da se ravnopravno uključi u procese gajenja i proizvodnje kafe, kako bi povećale prihode domaćinstvu. Ovo je omogućilo da 2.300 porodica u Ugandi ne mora da razmišlja o preživljavanju, već da prave planove za bolju budućnost. 
  2. Rwenzori Farmer Support Program, traje šest godina i ima za cilj da poboljša uslove života za preko 7.500 farmera u planinskoj oblasti Rwenzori, na granici sa Kongom. Samo prošle godine je preko 5.900 farmera (50% su bile žene)  obučeno kako da uspešno vodi plantažu, a rezultati nisu izostali. 
Foto: Strauss coffee

Oba ova programa su imala za rezultat i promenu socijalne kulture u Africi, gde je običaj da samo muškarci rade, dok žene brinu o domaćinstvu i deci. Danas se stvari i dalje kreću nabolje, jer su i muškarci shvatili da žive kvalitetnijeod kada su se žene uključile u posao. Države pomažu uzgajivačima kafe raznim subvencijama i edukacijom, ali i dalje su najveći izvoznici kafe najviše uključeni u ove programe. 

Strauss Coffee je pokrenuo program „Savesna šoljica kafe“ ne samo u Ugandi, već i u Hondurasu, Kolumbiji, Kongu i Vijetnamu, gde investira u ,,Razvoj kapaciteta žena u Vijetnamu’’. Ovaj program podržava grupu od 300 žena uzgajivača kafe – udovica, neudatih žena, žena iz manjinskih zajednica i siromašnih slojeva, kako bi se unapredilo njihovo znanje, sposobnosti, kvalitet kafe i, na kraju, podstaklo ostvarivanje dodatnog prihoda.

Foto Strauss Adriatic

Strauss Adriatic i Doncafé kafe

U Srbiji posluje deo Strauss Coffee-ja, Strauss Adriatic, u čijem je sklopu i Doncafé kafa. U ovoj kompaniji u praksi sprovode sve principe socijalne pravde, a žene i muškarci su ravnopravni u obavljanju svih poslova, kako u proizvodnji, tako i na visokim pozicijama. Zapošljavanje novih ljudi u kompaniji omogućava da se i zaposleni i kompanija razvijaju zajedno, jer menadžment sluša predloge i sugestije ljudi iz proizvodnje i sa drugih pozicija, što nije čest slučaj u praksi velikih firmi. Jedan od primera je i što su, na predlog zaposlenog, u Strauss Adriaticu počeli da koriste kafenu plevicu (otpad od kafe) za grejanje, čime su uštedeli novac i istovremeno unapredili brigu o životnoj sredini. Briga o ljudima i briga o zaštiti životne sredine su dva osnovna principa prema kojima funkcioniše ova kompanija, a nadamo se da će i druge slediti njihov primer.