Svetozar Marković u Prvoj internacionali biran ispred Engelsa, čak ga je i sujetni Marks stavio na naslovnu stranu – Čitajte u Nedeljniku

0
wikimedia commons

Da su komunisti bili selektivni u tumačenju istorije, već je postalo opšte mesto našeg tumačenja prošlosti, a ta selektivnost nije mimoilazila ni istoriju radničkog pokreta.

Partija je nastala u istom istorijskom trenutku kada je stvorena i zajednička država Južnih Slovena. Počeci ovih dvaju fenomena, za razliku od njihovog kraja, nisu nužno uzročno-posledično povezani. A koreni komunizma u srpskom narodu daleko su dublji od ideje zajedničke države.

Tako su na margine istorije stavljeni ljudi koji su, kako je za Nedeljnik rekao profesor FPN Dragan Simeunović, zbog tih ideja robijali, a i javno bili ponižavani kao uhapšenici nošenjem table na grudima na kojoj je pisalo “Ja sam komunista petrolejac” dok su stražarno sprovođeni ulicama Beograda.

“Takođe je prikrivan veliki međunarodni ugled koji su neki od njih uživali, kao i značaj njihovog dela. Recimo, malo je poznato da je Svetozar Marković imao istu funkciju u Prvoj internacionali kao i Karl Marks, da je na tajnom glasanju izabran zajedno sa Marksom i Bakunjinom u 16 prvih pera Prve internacionale dok za Engelsa tu nije bilo mesta, i da je u čuvenom časopisu ‘Folkštat’ koji je uređivao sujetni Marks i uvek za sebe rezervisao prvu stranu, objavio veliki broj tekstova od kojih je nemali broj bio upravo na prvoj strani, dok je Marks, koji ga je očigledno cenio, svoje tekstove u tim brojevima lista objavljivao na drugoj ili četvrtoj strani. To je tada svakako bilo pozitivno iskustvo jer je socijalizam uz ideju slobode uzdigao i ideale društvene pravde i jednakosti koje su Srbi uvek cenili”, navodi Simeunović.

U novom Nedeljniku čitajte veliko istraživanje o 100 godina komunizma kod Srba. Kako je rastao komunizam pre Jugoslavije, zašto je i sujetni Marks poštovao Svetozara Markovića, kako su komunisti prvi put došli na vlast 1920. godine, kako je zaista izgledala represija Kraljevine SHS prema komunistima, šta bi danas rekli Filip Filipović i drugovi, gde leže istinski koreni samoupravljanja…

Novi Nedeljnik na kioscima je od četvrtka 23. maja, digitalno izdanje dostupno na NOVINARNICA.NET