“Sve utiče na bolja razvojna postignuća deteta”: Ana Ivanović o značaju podrške patronažnih sestara

0
Belgrade, September 29, 2017 - Afshan Khan UNICEF Europe & Central Asia, Ana Ivanovic, UNICEF National Ambassador for Serbia, and Michel Saint-Lot, UNICEF Representative in Serbia, discussed the steps needed for all children in Serbia to reach their full potential.

Nacionalna ambasadorka UNICEF-a u Srbiji, Ana Ivanović, se tokom svoje posete Beogradu družila sa mamama i patronažnim sestrama. Sa njima je razgovarala o značaju podrške patronažnih sestara u prvim godinama života deteta.

Period od rođenja do šeste godine života deteta je ključan za fizički i psihički razvoj deteta. Do navršene treće godine se gradi odnos roditelja i deteta, mozak se najintenzivnije razvija, a dete je najosetljivije na spoljašnje uticaje. Zato je pravovremena, kvalitetna i usmerena podrška patronažne sestre od neprocenjivog značaja.

„Drago mi je što sam čula da se patronažna služba u Srbiji unapređuje i da su mame zadovoljne. Važno je da roditeljima omogućimo da znaju koliko je bitno da mama i tata jednako i zajedno brinu o detetu, da se igraju sa detetom i da mu čitaju od rođenja. Sve to utiče na bolja razvojna postignuća deteta”, izjavila je Ana Ivanović, ambasadorka UNICEF-s u Srbiji.

Osim osnovnih saveta o nezi deteta i neophodne podrške dojenju, patronažne sestre mogu da ukažu šta je jedinstveno za svako dete, kako da roditelji prepoznaju šta dete može da postigne u kom periodu života i kako da podrška bude usmerena na konkretne razvojne potrebe svakog deteta.

„Pored važnih informacija o zdravlju i ishrani koje dajemo roditeljima, ne propuštamo priliku da naznačimo da se dete rađa spremno da uči. Svaki kontakt roditelja sa detetom je prilika za igru i podsticaj”, objašnjava Zlata Cvetanović, patronažna sestra.

Mame koje su prisustvovale druženju sa Anom Ivanović su saglasne da su dolazak patronažne sestre prvog dana nakon dolaska kući iz porodilišta, kao i kontinuirani kontakt i podrška nakon toga značajni za celu porodicu.

Praćenje složenosti porodičnog života i izazova sa kojima se roditelji susreću zahteva stalno ulaganje u profesionalni razvoj patronažnih sestara u skladu sa najnovijim naučnim saznanjima o razvoju dece.

„Patronažne sestre su upravo tu da odgovore na najvažnije brige roditelja u odrastanju i razvoju deteta, ali i da podrže razvoj roditeljske zajednice, da pomognu roditeljima da se snađu u novoj ulozi uz združeno delovanje i mame i tate. Kada podržavamo patronažne sestre mi u stvari podržavamo roditelje”, smatra Ređina De Dominićis, direktorka UNICEF-a u Srbiji.

Razvoj patronažne službe deo su strateških opredeljenja i Nacionalnih programa Ministarstva zdravlja koje je usvojila Vlada Republike Srbije.