Šta nam pruža Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima

  0

  Piše Jelena Mihić Munjić, direktorka Društva za reviziju, poreski i računovodstveni konsalting Kreston MDM

  Novom Uredbom je regulisano da se nakon okončanja vanrednog stanja svim punoletnim građanima Republike Srbije vrši uplata jednokratne novčane pomoći u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti. Takođe, uređeno je da se na promet koji se vrši bez naknade Ministarstvu zdravlja, RFZO, ili zdravstvenoj ustanovi u javnoj svojini PDV ne obračunava i ne plaća u periodu trajanja vanrednog stanja u Republici Srbiji.

  Na sednici održanoj 10. aprila, Vlada je usvojila Uredbu o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti Covid-19, koja ima za cilj ublažavanje ekonomskih posledica uzrokovanih pandemijom. Pogodnosti koje su donete ovom Uredbom odnose se na pravna lica, preduzetnike, ogranke i predstavništva stranih pravnih lica.

  Za fiskalne pogodnosti mogu da apliciraju svi navedeni privredni subjekti, a odnose se na odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade za 3 meseca (mart, april, maj ili april, maj, jun) i odlaganje plaćanja akontacija poreza na dobit pravnih lica za 2. kvartal 2020. do 04.01.2021, a nakon toga je moguće tražiti plaćanje u 24 rate.

  Direktna davanja se odnose na uplatu bespovratnih novčanih sredstava koja mogu da se koriste isključivo za isplate zarada zaposlenima u maju, junu i julu, na osnovu podnetog PPP-PD obrasca za mart, april i maj.

  Za privredne subjekte koji su razvrstani kao mikro, mala i srednja u pitanju je iznos od 30.367,04 din po zaposlenom za svaki mesec. Za velika pravna lica u pitanju je iznos od 15.183,52 din za svakog zaposlenog sa punim radnim vremenom za kojeg je doneto rešenje o prekidu rada počev od 15.03.2020. u skladu sa članom 116. i 117. Zakona o radu.

  Sa druge strane, banke, društva za osiguranje i društva za reosiguranje, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, davaoci finansijskog lizinga i platne institucije i institucije elektronskog novca nemaju pravo na direktna davanja.

  Uslov za apliciranje je da počev od 15.03.2020. pa do dana stupanja na snagu Uredbe privredni subjekat nije smanjivao broj zaposlenih za više od 10 odsto, a nakon apliciranja u periodu od 15.03.2020. pa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja, ne sme da se smanji broj zaposlenih, takođe za više od 10 odsto. Pored toga, ne mogu se isplaćivati dividende do kraja 2020, gde se upravo  kod ove odredbe se javlja pitanje za koji period važi zabrana isplate dividende, od dana početka primene uredbe ili dana prihvatanja mera, naročito kod subjekata koji su već isplatili zarade za mart.

  Uredbom je definisan i postupak za prihvatanje korišćenja mera, gde je bitno znati da se prijava vrši na ceo paket mera i nije moguće, na primer, koristiti direktna davanja, bez zahteva za odlaganje poreza, doprinosa i akontacije poreza na dobit za tri navedena meseca za 4. januar 2021. godine.

  Već kod samog postupka prijave javlja se više problema, jer je u Uredbi navedeno da za korišćenje pogodnosti i davanja za sva tri meseca potrebno dostavi PPP PD obrazac do kraja aprila. Postavlja se pitanje na koji način privredni subjekti koji su već dostavili PPP PD, odnosno isplatili zarade za mart vrše prijavu, ako je već navedeno da se može vršiti odlaganje poreza i doprinosa za april, maj i jun.

  S druge strane, izričito je propisano Uredbom da se odlaganje akontacije poreza na dobit odnosi na akontacije koje se plaćaju 15.aprila, 15.maja i 15.juna. Ukoliko se prijava za ceo paket mera vrši upisivanjem datuma plaćanja 4. januar 2021. godine na PPP PD, na koji način onda oni koji su već isplatili zarade da se prijave za sva tri meseca. Takođe, da li je neophodno da se prijava izvrši pre 15.aprila, kako ne bi privredni subjekti bili u prekršaju ukoliko ne plate akontaciju poreza na dobit. U suštini, praksa je pokazala da većina problema koja se javljaju proističu iz činjenice da se kroz PPP PD vrši prijava za korišćenje svih fiskalnih pogodnosti i davanja iz paketa.

  Takođe, Uredbu je Vlada usvojila u petak 10. aprila i objavljena je u Službenom glasniku istog dana. U poslednjem članu se navodi da Uredba važi od dana objave u Službenom glasniku. Postavlja se pitanje kako je tehnički izvodljivo da Uredba važi i pre nego što bilo ko mogao da se upozna sa njenim odredbama, jer je tekst bio dostupan tek uveče tog dana.

  Naravno, sve mere pomoći privredi su dobrodošle i svakako se sa pažnjom iščekuju i stoga i postoji veliki interes javnosti. Donošenje Uredbe je sigurno značajno za sve privredne subjekte koji su pogođeni uvođenjem vanrednog stanja i ekonomskom krizom kako na nivou Srbije, tako na svetskom nivou, ali definitivno će biti neophodno da se objave dodatna pojašnjenja, jer praktična primena svakog zakonskog rešenja uvek je izazov za sebe, a naročito ovakvih rešenja koji moraju da se donesu u izuzetno kratkom roku i pod velikim pritiskom javnosti.

  Tim stručnjaka kompanije Kreston MDM pripremio je sveobuhvatan dokument koji može pomoći u efikasnijem sagledavanju novih Uredbi koje je donela Vlada Srbije. Više o svemu možete pročitati OVDE. Takođe, Kreston MDM će se u narednom periodu fokusirati na pružanje pomoći srpskim kompanijama kroz redovno plasiranje važnih vesti za privredu kroz sekciju vesti u okviru njihove aplikacije i sajta.