Šta je o puču 27. marta znao Slobodan Jovanović: “Knez Pavle”, poklon-knjiga uz svaki Nedeljnik

0
Wikimedia Commons

U arhivskoj zbirci kneza Pavla sa Univerziteta Kolumbija nalazi se i pismo pukovnika Dušana Radovića od 11. avgusta 1954. godine, upućeno iz Johanezburga. Izvinjavajući se knezu što ga uznemirava dok je u žalosti posle gubitka mladog sina Nikole, pukovnik Radović između ostalog kaže:

„Kad sam po predlogu đen. Simovića penzionisan 1938. g., uputio sam Vam jedno pismo i izložio gledanja i namere toga fatalnog čoveka, koji je već tada stvarao oko sebe krug odanih mu satelita i dostavljača za lične ciljeve i konačno i za njegov državni udar.

„Kraljevskom senatoru Bogavcu iz Kraljeva predao sam memorandum za predsednika kr. Vlade g. M. Stojadinovića izloživši mu stanje našeg vazduhoplovstva i nesposobnost za ma kakvu ratnu akciju. U to vreme bio sam komandant vazduhoplovne brigade i upravnik Vazduhoplovno-tehničkog zavoda. Ako su moje prestavke bile uručene Nj. kr. visočanstvu i predsedniku Vlade, izvesno je da su događaji onemogućili da budem i lično primljen.

„Ubeđen sam da đen. Simović i danas čini usluge Titovom režimu. Po povratku u Jugoslaviju 1945, sin mu je odmah primljen u Ministarstvo spoljnih poslova, brat lekar proizveden u čin Titovog pukovnika lečio je većinom istaknute komuniste i bio odlikovan, a posle ostavke M. Grola, on sam nudio se Titu da uđe u vladu kao potpredsednik i predstavnik svih srpskih stranaka. Tito je produžio da ga ignoriše i pored vrlo velike usluge koju mu je učinio u februaru 1944, pozvavši preko Bi-Bi-Sija iz Londona sve nacionalne snage da se pridruže Titu.”

“Srpski kulturni klub” bio je čedo Slobodana Jovanovića i osnivački skup je održan u prostorijama Srpske književne zadruge. Vasa Čubrilović je pripadao jezgru ove organizacije i izneo je zaključak da je platforma “Srpskog kulturnog kluba” bila raskidanje sa jugoslovenskom državnom koncepcijom i proglašavanje srpske politike vođene poslednjih sto godina za pogrešnu. Čubriloviću je bilo dobro poznato da je Slobodan Jovanović bio u stalnom kontaktu sa generalom Dušanom Simovićem i otuda je zaista čudna izjava Slobodana Jovanovića da on o puču “nije imao ni pojma”…

Knjiga “Knez Pavle – samoubistvo Jugoslavije”, autora Veljka Lalića, peta je i poslednja knjiga iz hit edicije “Senke nad Balkanom”. Knjiga se dobija na poklon uz Nedeljnik broj 420