Šta je “kultura otkazivanja”? I zašto Noam Čomski strahuje od isključivanja ljudi iz javnog života…

Nedavno je Noam Čomski, zajedno sa desetinama umetnika, pisaca i akademika svih profesija, potpisao otvoreno pismo u američkom Harper’s Magazinu kojim se oštro osuđuje ‘kultura otkazivanja’, nastala “usled kompletnog potopa bilo kakvog dijaloga i mogućnosti javne rasprave”.  Šta je kultura otkazivanja? To je aktuelna navika savremenog društva da određene ličnosti istisne iz javnog života, namernim … Continue reading Šta je “kultura otkazivanja”? I zašto Noam Čomski strahuje od isključivanja ljudi iz javnog života…