Šta donose Uredbe o postupku za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti kao i Uredbe koje se odnose na državnu pomoć preko Komisije za kontrolu državne pomoći

  0

  Nakon mera koje Vlada Srbije donela na sednici, pored Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica, doneta su i Uredbe o postupku za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti kao i Uredbe koje se odnose na državnu pomoć preko Komisije za kontrolu državne pomoći. Više o svemu piše Jelena Mihić Munjić, direktorka Društva za reviziju, poreski i računovodstveni konsalting Kreston MDM.

  U sklopu Uredbi donetih za pomoć privredi 10.04.2020. godine pored Uredbe o fiskalnim pogodnostima i drugim davanjima nalaze se i:

  1.Uredba o utvrđivanju programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima kojom se uređuje dodela kreditnih sredstava privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva.

  Ova Uredba je izazvala najviše pažnje. Za sprovođenje Programa koristiće se sredstva Fonda za razvoj, a pravo na korišćenje sredstava imaju preduzetnici,  zadruge,  mikro,  mala  i  srednja privredna  društva. Privredni  subjekat  treba  da  dostavi zvanične redovne  finansijske  izveštaje  za prethodne dve godine, kredit se može odobriti iako je u zvaničnim finansijskim izveštajima privrednog subjekta  za  jednu  od  poslednje  dve  godine, iskazan  neto  gubitak  ali  je  ostvaren poslovni dobitak, a podnosioci zahteva ne smeju da budu u teškoćama (stečaj, UPPR, likvidacija i slično). Rok otplate do 36 meseci uključuje grejs period  do dvanaest meseci,  gde ukupno trajanje kredita može biti 12 meseci grejsa i do 24 meseca otplate, sa kamatnom stopom od 1 odsto na godišnjem nivou, a krediti se odobravaju i vraćaju u dinarima. Osnovni uslov za realizaciju ovih kredita je zadržavanje broja zaposlenih, s tim da se kako do dana podnošenja zahteva tako i u toku korišćenja kredita prihvata odstupanje do 10 odsto od navedenog broja zaposlenih. Moratorijum na isplatu dividende važi i u slučaju korišćenja ovih kreditnih sredstava.

  2. Uredba o postupku za izdavanje dužničkih hartija o vrednosti kojom se pojednostavljuje postupak za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti za vreme vanrednog stanja.

  Naime, ovom Uredbom postupak za izdavanje korporativni obveznica postaje kraći, jednostavniji i jeftiniji. S obzirom da je najavljena mogućnost da će u otkupu obveznica učestvovati i država, to bi u suštini značilo da će u tom slučaju država da kreditira ta preduzeća.

  3. Uredbe koje odnose na državnu pomoć:

  Uredbа o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći radi otklanjanja ozbiljnog poremećaja u privredi koja se može dodeliti za likvidnost učesnika na tržištu u obliku subvencije, otpisa duga, poreskih olakšica, u obliku subvencionisanih kamatnih stopa za kredite, u obliku garancija za kredite pod uslovima povoljnijih od tržišnih, u obliku odlaganja plaćanja poreza i/ili doprinosa za socijalno osiguranje, u obliku subvencija za plate zaposlenih radi izbegavanja otpuštanja tokom epidemije zarazne bolesti COVID – 19, i u obliku kratkoročnog osiguranja izvoza.

  Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći radi otklanjanja štetnih posledica prouzrokovani epidemijom COVID-19 koja definiše da državna pomoć može da se dodeli onim učesnicima na tržištu koji dokažu uzročno-posledičnu vezu stvarnog gubitka i epidemije COVID-19, pri čemu ukupna visina pomoći ne prelazi iznos potreban za pokrivanje opravdanih troškova. Između ostalog, potrebno je dostaviti Izveštaj nezavisnog procenitelja o visini štete.

  Komisija za kontrolu državne pomoći nije davalac pomoći već su to nadležni organi Republike Srbije, autonomnih pokrajni, lokalne samouprave, ali i druga lica u skladu sa članom 4. Zakona o kontroli državne pomoći. Što se tiče rada Komisije za kontrolu državne pomoći zaključak Evropske komisije iz poslednjeg Godišnjeg izveštaja, kao i iz prethodnih izveštaja, govori u prilog tome da je kontrola državne pomoći u Srbiji i dalje slaba, a kao ključni problemi izdvajaju se odsustvo operativne nezavisnosti, finansijska zavisnost, nedovoljni  ljudski  kapaciteti, nekorišćenje  propisanih  kontrolnih mehanizama, slab  obuhvat  kontrole. Ipak, nadamo se da su ovi problemi rešeni u međuvremenu i da neće biti prepreka za sprovođenje navedenih Uredbi.

  Tim stručnjaka kompanije Kreston MDM pripremio je sveobuhvatan dokument koji može pomoći u efikasnijem sagledavanju novih Uredbi koje je donela Vlada Srbije. Više o svemu možete pročitati OVDE. Takođe, Kreston MDM će se u narednom periodu fokusirati na pružanje pomoći srpskim kompanijama kroz redovno plasiranje važnih vesti za privredu kroz sekciju vesti u okviru njihove aplikacije i sajta.