Srbija na dnu po dostupnosti inovativnih lekova među evropskim zemljama

0
Foto: Profimedia

Srbija je na samom dnu među 28 evropskih zemalja po dostupnosti inovativnih lekova kao i vremenu čekanja da ti lekovi dođi na listu lekova, pokazuje istraživaje objavljeno u maju 2020. koje je sprovela Evropska federacija farmaceutske industrije (EFPIA, čija je članica naša INOVIA) i vodeća svetska konsultantska kompanija iz oblasti zdravstva IQVIA. Istraživanje je obuhvatilo period do 2019. godine, Srbija je među zemljama koje nisu dostavile sve podatke, a u međuvremenu su, od ove godine, pacijentima u Srbiji postali dostupni lekovi za karcinom pluća i multiplu sklerozu.


Prema stopi dostupnosti, mereno brojem lekova dostupnih pacijentima u evropskim zemljama do 2019. Srbija je na samom dnu među 28 evropskih zemalja prema W.A.I.T. indikatoru koji označava pacijente koji čekaju pristup inovativnim terapijama.

Kada je u pitanju vreme dostupnosti, odnosno dani između odobrenja za stavljanje u promet i datum dostupnosti pacijentima, Srbija je pretposlednja, iza nas je Poljska.

Broj lekova dostupnih pacijentima (Poređenje dostupnosti iz 2018. u odnosu na 2019. godinu)


Pristup pacijenata novim lekovima veoma je raznolik u celoj Evropi, sa najvećom stopom dostupnosti u severnoj i zapadnoj Evropi, dok je najniže u zemljama južne i istočne Evrope, jedan je od glavnih zaključaka istraživanja.

Kada je u pitanju ukupna dostupnost onkoloških lekova od 2015. do 2018. godine (za većinu zemalja kada proizvod dobija pristup listi za refundiranje troškova) i tu je Srbija na samom dnu.

Ukupna dostupnost onkoloških lekova prema godini odobrenja (2015 – 2018)


Prema stopi dostupnosti, mereno brojem lekova dostupnih pacijentima u evropskim zemljama u 2019 . Srbija je na poslednjem mestu.

Stopa dostupnosti, merena brojem lekova dostupnih pacijentima u evropskim zemljama do 2019.

Pristup pacijenata novim onkološkim lekovima veoma je raznolik širom Evrope, sa najvećom stopom dostupnosti u severnoj Evropi i zapadnoevropskim zemljama. U 88 odsto zemalja, stopa dostupnosti je bila veća za onkološke proizvode u poređenju sa svim odobrenim proizvodima od 2015. do 2018. godine, navodi se u istraživanju.


Srbija je na dnu liste i po dostupnosti lekova koji imaju status “orphan”, odnosno namenjeni su za retke bolesti takođe, pokazuje istraživanje za period do 2019. godine.


Inovativan ili “originalan lek” sadrži aktivnu supstancu koja ranije nije korišćena, ili sadrži novu kombinaciju već korišćenih aktivnih supstanci.
U 2020. godini planirano je da se u Srbiji samo za nove inovativne lekove izdvoji pet milijardi dinara i to najveći budžet koji je RFZO obezbedio u poslednjoj deceniji. Vlada Srbije je početkom godine usvojila novu listu lekova Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na koju je stavljeno 16 inovativnih lekova među kojimaje prvi put uvršćena najsavremenija inovativna terapija za karcinom pluća i multiplu sklerozu, kao i najnoviji medikamenti za lečenje karcinoma prostate i melanoma.