„Sigurna mesta, nesmetan razvoj dece – integrisanje praksi zasnovanih na znanju o efektima traumatskog iskustva u sistem alternativne brige“

  0

  Sastankom Nacionalne upravljačke grupe zvanično je započeta implementacija projekta „Sigurna mesta, nesmetan razvoj dece – integrisanje praksi zasnovanih na znanju o efektima traumatskog iskustva u sistem alternativne brige“ (Trauma-Informed practices – TIP). Projekat se finansira iz programa Evropske unije „Prava, jednakost i građanstvo“ (Rights, Equality and Citizenship – REC) i SOS Dečijih sela, a uz punu podršku Ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i ključnih institucija sistema socijalne zaštite Republike Srbije.

  Ovaj projekat namenjen je profesionalcima koji rade sa decom i mladima bez roditeljskog staranja. Njegov cilj je da profesionalcima pruži dodatne alate i znanja za razumevanje traumatskog iskustva i potreba dece i mladih koji su ga iskusili, podstičući ih da u svom svakodnevnom radu koriste praksu zasnovanu na znanjima o efektima traumatskog iskustva.

  Tokom dve godine, koliko će projekat trajati, u Srbiji će se razvijati i implementirati sledeće aktivnosti:

  • Program e-učenja koji će obuhvatiti oko 200 profesionalaca iz socijalnog, obrazovnog, zdravstvenog i pravosudnog sistema, osposobljavajući ih da bolje razumeju i identifikuju negativna iskustva iz detinjstva i njihov uticaj na razvoj dece.
  • Obuke za 100 stručnjaka uključenih u brigu o deci u Srbiji, koje imaju za cilj da doprinesu unapređenju veština i praksi u radu sa decom koja su doživela traumatska iskustva.
  • Radionice o organizacionom razvoju nakon kojih bi se, u 3 odabrane ustanove koje pružaju alternativnu brigu za  decu bez roditeljskog staranja, uspostavila primena prakse zasnovane na znanjima o efektima trauma, a sve u cilju održive sistemske promene u odabranim ustanovama.
  • Preporuke za podsticanje državnih organa za podršku i primenu prakse zasnovane na znanjima o efektima traume na nacionalnom nivou.