SANU stao u odbranu prava Odbora za profesionalnu etiku UB

0
Nedeljnik

Akademijski odbor za visoko obrazovanje Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) saopštio je da staje u odbranu prava Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu da donosi odluke u skladu sa svojim ingerencijama.

U saopštenju se dodaje i da ne prihvata da se u političkom kontekstu relativizuje dugotrajan i temeljit rad univerzitetskih tela na uspostavljanju procedura vezanih za principe akademske čestitosti i njihovu primenu.

Akademijski odbor za visoko obrazovanje SANU apeluje da se svaka polemika ograniči isključivo na analizu činjenica i pruža podršku organima Univerziteta u Beogradu u njihovom nepristrasnom radu na suzbijanju svih primera narušavanja profesionalne etike.

Univerzitet u Beogradu objavio je u petak na svojoj internet strani Rešenje Odbora za profesionalnu etiku kojom se potvrđuje da je doktorat ministra finansija Siniše Malog plagijat.

U Rešenju koje se u celosti može pročitati na sajtu Univerziteta se navodi da je “Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu, postupajući po žalbi rektorke Univerziteta u Beogradu (Ivanke Popović) od 8. novembra 2019. godine, i po žalbama Siniše Malog i njegovih advokata na Odluku Nastavno-naučnog veća Fakulteta organizacionih nauka od 28. oktobra 2019. godine, utvrdio neakademsko ponašanje Siniše Malog”.