SANU: “Akademija će reći svoje mišljenje o gondoli, ali mi smo vrlo retko pitani”

0
Nedeljnik

“Akademija nikad neće ustuknuti, ona će reći svoje mišljenje ako bude pitana, ali mi smo vrlo retko pitani”, rekao je generalni sekretar SANU Marko Anđelković, preneo je Danas.

On je tako odgovorio na pitanje da li će SANU institucionalno preduzimati neke korake za kritiku i analizu projekta žičare koji su kritikovala tri odeljenja te institucije, a Izvršni odbor pozdravio njihovo angažovanje na ovom pitanju.

U SANU je juče održana konferencija za medije na kojoj je Anđelković govorio o daljim projektima i aktivnostima te institucije, sa posebnim osvrtom na to kako će se Akademija dalje uključivati u aktuelne društvene probleme i izazove savremenog doba.

Upitan o projektu gondole, Anđelković je istakao da Izvršni odbor pozdravlja svako angažovanje bilo člana, bilo odeljenja ili odbora Akademije ko se oglasi i iznese svoj argumentovani stav o nekom aktuelnom pitanju, kao što je učinio i u ovom trenutku.

On je, međutim, povukao paralelu sa projektom Beograd na vodi kada je jedan od gradskih zvaničnika pozvao akademika Milana Lojanicu da mu „objasni“ zašto kritike nisu na mestu.

“Kada se govorilo o Beogradu na vodi, akademik Lojanica je napisao jedan fantastičan članak koji je objavljen u dodatku u Politici, preko cele strane, ali to je ostalo nezapaženo. SANU ima čitavu publikaciju koja je javna i dostupna svima, na kojoj je tim stručnjaka radio nekoliko godina kako bio dao viziju razvoja Beograda”, podsetio je on, zaključujući da se mišljenje struke ne uvažava ni u jednom od ovih pitanja.

“Akademija se trudi da društvu objasni da bi bilo lepo da se mišljenje člana Akademije sasluša. A onda jedan od zvaničnika grada na taj članak akademika Lojanice kaže – dođite da vam ja objasnim, znači mi da dođemo”, istakao je Anđelković.

Ipak, kroz brojne planirane aktivnosti SANU za naredni period provlači se ideja o većem uključivanju nauke, kroz cikluse predavanja, tribine i naučne skupove, u važna društvena pitanja. Tako je za 6. jun planiran multidisciplinarni skup Odbora čovek i životna sredina koji će obrađivati pitanje uticaja mini hidroelektrana na životnu sredinu. Posebno je važan projekat „Akademija u 21. veku“ koji predviđa raspravu i eventualne krupnije izmene u pogledu i samog zakona i statuta SANU.