Rezultati Erste Bank na kraju trećeg kvartala – odličan rast po svim ključnim pokazateljima

  0

  „Na kraju trećeg kvartala beležimo odlične rezultate u svim segmentima poslovanja, a naročito u delu rada sa stanovništvom i mikro klijentima, u kom je ostvaren dvocifren rast kredita i depozita. Fokus preduzetnika i mikro klijenata bio je prvenstveno na ulaganju u obrtna sredstva, dok su mala i srednja preduzeća za ekspanziju i unapređenje svog poslovanja iskoristila investicione kredite i bankarske garancije. Velika preduzeća su u najvećoj meri bila zainteresovana za dugoročno finansiranje“, izjavio je Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste Bank a.d. Novi Sad.

  On je podsetio da Erste u Srbiji ove godine obeležava dva značajna jubileja – 200. godišnjicu Erste Grupe, čija je članica, i 155 godina od nastanka Novosadske štedionice, najstarije finansijske institucije u našoj zemlji, čija je naslednica.

  „Podrška koju pružamo našim klijentima i širem društvu utemeljena je upravo na viziji naših osnivača o kreiranju i širenju prosperiteta, demokratizaciji bankarstva i stvaranju jednakih mogućnosti za sve. Naša svrha je da budemo stabilan oslonac onima koji veruju u sebe i žele da ostvare ne samo svoje finansijske ciljeve, već i da donesu nove vrednosti svom okruženju i našoj zemlji“, zaključio je Carić.

  ·        Krediti stanovništvu i mikro klijentima uvećani za 17,9% u odnosu na kraj 2018. godine i iznose 80,33 milijardi dinara; depoziti stanovništva i mikro klijenata veći za 11,2% i iznose 73,43 milijardi dinara.

  ·        Krediti pravnim licima uvećani za 6,2% u odnosu na kraj 2018. godine i iznose 77,05 milijardi dinara; depoziti pravnih lica su umanjeni za 3,3% i iznose 45,54 milijardi dinara.

  ·        Dobit od kamata viša za 8,9% u odnosu na isti period 2018. godine i iznosi 5,36 milijardi dinara, dok je dobit od naknada i provizija viša za 8,8% i iznosi 1,26 milijardi dinara.

  ·        Neto dobit na kraju trećeg kvartala 2019. godine iznosi 1,95 milijardi dinara, što je za 16,2% bolji rezultat u odnosu na isti period 2018. godine.

  ·        Bilansna suma je uvećana za 12,3%, sa 202,93 milijardi dinara na kraju 2018. godine na 227,82 milijardi dinara na kraju trećeg kvartala 2019. godine.

  ·        NPL racio u trećem kvartalu 2019. godine iznosi 1,4%.

  Erste Grupa zabeležila neto rezultat od 1,223 milijarde evra u prvih devet meseci 2019. godine

  Nastavili smo da beležimo veoma dobre rezultate i u trećem kvartalu, uz solidan rast i kreditne aktivnosti (+5,7 procenata od početka godine) i depozita (+6,1 procenata od početka godine), kao i odličnu poziciju po pitanju likvidnosti i izvora finansiranja. Za prvih devet meseci 2019. godine, Erste Grupa je ukupno ostvarila neto rezultat od 1,223 milijarde evra. Pored toga, naši prihodi su rasli brže od naših troškova, uprkos porastu zarada širom regiona Centralne i Istočne Evrope (CIE) i naših viših doprinosa u sisteme osiguranja depozita tokom perioda izveštavanja. Kao rezultat toga, uspeli smo da poboljšamo odnos troškova i prihoda na 58,6 procenata. Dalja vitalnost ekonomija u CIE doprinela je zadržavanju izuzetno povoljnog okruženja u regionu po pitanju rizika. Naš koeficijent problematičnih kredita dodatno je opao na 2,7 procenata, što predstavlja odraz dobrog kvaliteta naše aktive.

  Kapitalna baza Erste Grupe je veoma čvrsta zahvaljujući stabilnom organskom rastu u prethodnim godinama i podržana je uspešnim plasmanima dodatnog osnovnog kapitala na tržištu. Kada se u obzir uzme neraspoređena dobit za treći kvartal (uključujući obračunate dividende), naš pokazatelj osnovnog akcijskog kapitala (CET 1) iznosio je 13,5 procenata na kraju septembra, čime je ispunjen naš interni cilj po pitanju CET1.

  Što se tiče narednog perioda, očekuje se da će region CIE prednjačiti u pogledu rasta u Evropi, a Erste Grupa, kao vodeća finansijska institucija u regionu, u dobroj je poziciji da nastavi da ga u tome podržava. Iako se širom sveta sve više pojavljuju naznake zaokreta u ekonomskom ciklusu, i dalje smo uvereni da će region CIE nastaviti da beleži bolju dinamiku ekonomskog rasta od evrozone i da će taj rast biti održiviji nego u prvoj deceniji ovog stoleća”, rekao je Andreas Trajhl, generalni direktor Erste Group Bank AG.

  ·        U prvih devet meseci 2019. godine zabeležen neto rezultat od 1,223 milijarde evra.

  ·        Operativni rezultat porastao na 2.233,3 miliona EUR (+12,0%; 1.993,9 miliona EUR).