Revolucija pape Franje: Promene u Katoličkoj crkvi koje nisu viđene 400 godina

0
Foto: Tanjug/AP

Papa Franja i njegovo devetočlano Kardinalsko veće priredili su pravu kulturnu revoluciju u promišljanju funkcije Vatikana, pod velom reforme Rimske kurije, piše Jutarnji list.

Oni su, naime, napravili neke leksičke, ali i suštinske promene u pogledu na misiju katoličke crkve i njenu organizaciju.

Ključna promena je to što je “učenje o pravoverju” kao doktrina “spušteno” na treće mesto prioriteta, dok je na prvo mesto postavljeno “propovedanje jevanđelja”, a na drugo mesto “milosrđe”.

“Propovedajte Jevanđelje” – prve dve reči nove papske apostolske konstitucije koje po običaju služe i kao naslov – nisu slučajno bačene na papir, nego označavaju suštinu promena koje uvodi papa Franja i kakve nisu viđene duže od 400 godina.

Evangelizacija se – u tom novom “ustavu“ Svete Stolice koji će biti deo 25-godišnjeg eksperimentalnog perioda – ističe kao glavni zadatak katoličkog apostolata, potiskujući sva ostala učenja.

To je otkrio španski novinar Dario Menot Tores, pišući za katolički nedeljnik i internet portal “Vida Nueva”. Njegovi izvori bili su merodavni sagovornici, članovi savetodavnog Kardinalskog veća: njegov koordinator Oskar Rodrígez Maradiaga (Honduras) i Osvald Grasias (Indija).

Menja se i funkcija Rimske kurije – barem formalno, ona neće više biti instrument papskog nadzora nad biskupima, jer “biskupi kao naslednici apostola nemaju poziciju koja bi ih podvrgla službenicima u Kuriji“, rekao je Menoru kardinal Rodrígez Maradiaga.

Najmanja (na prvi pogled) promena je ona leksička: odustajanje od imenice kongregacija (zbor) i formalno uvođenje dosad neformalne imenice dikasterij (izvorno: sudsko veće, kasnije i upravno veće). Ključna razlika je u tome što dikasterijima koje je uveo Franja može predsedavati i katolik laik (bez ijednog svetog reda), a to je do sada bilo nemoguće. Recimo, prefekt Dikasterija za komunikacije je novinar Paolo Rufini – nije ni đakon.

Najavljuje se da će papa Franja, zajedno sa članovima Kardinalskog veća, apostolsku konstituciju “Praedicate Evangelium” definitivno redigovati na zadnjem zasjedanju 25-27 juna, i da bi trebalo da je ratifikuju 29. juna.