Reforma lokalne samouprave za bolji život građana

  Piše Antonio Ratković, predsednik Stalne konferencije gradova i opština i gradonačelnik Sombora

  0
  Foto: SKGO

  Kontinuirano unapređivanje lokalne samouprave (LS) jedan je od preduslova za bolji život lokalne zajednice. Mi u Stalnoj konferenciji gradova i opština želimo LS u kojoj će građani i privreda imati puno učešće u definisanju razvoja svoje zajednice i koja će im biti na usluzi, modernizovana i usklađena sa evropskim standardima i praksom. Opštine i gradovi su prvi kontakt građana ili privrednika sa javnom upravom. Svakodnevno se susrećemo sa nekom od opštinskih i gradskih usluga – distribucija vode, parking, javni prevoz, upisi u obdaništa, socijalna zaštita i podrška ili neka druga odgovornost LS.

  Potrebno je da nastavimo reformu uvođenjem elektronskih servisa i razvojem jedinstvenog upravnog mesta, kako bismo obezbedili da građani i privreda efikasno završavaju svoje poslove. Reforme su potrebne i u oblasti komunalnih delatnosti ali i drugih lokalnih servisa. Uspešna LS podrazumeva čistu pijaću vodu za sve, kvalitetno upravljanje otpadnim vodama, daljinskim grejanjem ili javnim prevozom, a time i zdraviju lokalnu životnu sredinu. Naši ciljevi su i podrška lokalnoj privredi, dostupnost vrtića i socijalnih usluga svim građanima koji imaju potrebu za njima, ali i najbolji uslovi za podršku mladima i korišćenje sadržaja u oblasti kulture i sporta.

  Za ostvarenje ovih ciljeva neophodan nam je dijalog u okviru lokalne zajednice, puna otvorenost LS i aktivno uključivanje građana i privrede u definisanju razvojnih prioriteta. Dijalog je potreban i na nivou cele javne uprave o daljem razvoju profesionalne lokalne uprave i stabilnog i razvojnog finansiranja LS ali i odgovorno lokalno upravljanje ograničenim ljudskim i finansijskim kapacitetima, kako bismo ostvarili ključne lokalne prioritete. Potrebno nam je i osnaživanje saradnje između lokalnih vlasti, kroz međuopštinsku saradnju, koja treba da omogući pružanje efikasnijih i dostupnijih usluga našim građanima.

  Iako nas čeka mnogo izazova, kao građani, treba da budemo optimisti. Osnov za to je duga tradicija naše LS i brojni kvalitetni ljudi koji nastoje da obezbede važne usluge za sve nas, čak i u ovim, za našu generaciju, nezapamćenim teškoćama sa kojima se suočavamo.