Računari, televizori, pametne table…: Za moderne škole u Srbiji

0
Foto: EU info centar

Pre nekoliko godina, brojni nastavnici u školama širom Srbije učestvovali su u dodatnom usavršavanju. Uz to, 41 školska vežbaonica opremljena je kao nastavna baza za profesionalni razvoj nastavnika koji rade u tim školama. Između 13 i 14 hiljada prošlo je kroz višednevne treninge o primeni savremenog pristupa učenju i razvoju nastavničkih kompetencija za ono što sobom nosi reforma obrazovanja u Srbiji u sklopu procesa evropskih integracija.

Primena modernog nacionalnog kurikuluma za osnovno i opšte srednje obrazovanje, poboljšanje profesionalnog razvoja nastavnika, podsticaj za saradnju nastavnika i razmenu znanja i iskustava, razvoj i unapređenje predagoškog rada, njihovih kompetencija kao i izgradnju održivog odnosa između istraživanja iz oblasti obrazovanja, obrazovne politike i prakse, bili su novi i zahtevni zadaci pred nastavnicima.

Ove promene za unapređivanjem znanja i razvojem veština kod učenika, jačanjem timskog rada u školama i unapređenje celokupne obrazovne prakse u Srbiji otpočele su tokom projekta Razvionica („Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanju – opšte obrazovanje i razvoj ljudskog kapitala“) koji je finansirala Evropska unija (EU).

Beogradska Osnovna škola “Drinka Pavlović“ jedna je od škola koja je učestvovanjem u projektu Razvionica postala Škola Vežbaonica.

„Kabineti za predmetnu nastavu i učionice za razrednu nastavu opremljeni su tehnikom i nastavnim sredstvima u vrednosti od 100.000 evra. Korišćenje dobijene tehnike i nastavnih sredstava i primenom stečenih znanja nastavnika na obukama unapredilo je kvalitet nastave i učenja u školi“, kaže Ljiljana Novković, nastavnica iz ove škole.

Nastavnici su primenili nove koncepte i načine učenja. Kontinuirano su vrednovali postignuća učenika, a sistemom samovrednovanja ukupni proces nastave i učenja.

„U nastavi i učenju koristili su se računari, televizori, pametne table za prikupljanje informacija, sticanje i proveru znanja, kreiranje prezentacija različitih tema i sadržaja, a ponekad i za zabavu i druženje. Veliki broj setova za eksperimentisanje omogućio je učenicima češće učenje pomoću ogleda. Različite metode i tehnike učenja doprinele su razvijanju međupredmetnih kompetencija kod učenika“, dodaje nastavnica Ljiljana.

Pored toga, ističe ona, „tradicionalna saradnja naše škole sa fakultetima Beogradskog univerziteta nastavljena je ovim projektom. Studente Filoškog, Filozofskog, Biološkog, Fizičkog, Hemijskog, Matematičkog i Učiteljskog fakulteta upoznajemo sa sadržajima i izradom školske dokumentacije i radom timova. Oni posećuju časove svojih mentora, vode dnevnik prakse, realizuju časove i procenjuju svoje i časove svojih kolega. U ovakvom radu razmena iskustava je dragocena za učenike, nastavnike i studente“.

Radionica za nastavnike u okviru projekta Razvionica. Foto: OŠ “Svetozar Marković” Novi Sad

Pojekat Razvionica dodatno je doprineo da postignuća učenika iz ove škole u poslednje četiri godine budu na još višem nivou.

„Veliki broj učenika učestvuje na takmičenjima različitih nivoa, od opštinskog do međunarodnog i osvaja neka od prva tri mesta. Mnogi učenici su uključeni u nacionalne i međunarodne projekte i osvajaju nagrade. Na završnom ispitu osmog razreda postignuća učenika su uvek iznad proseka Republike Srbije“, priča Novaković.

Ogledne aktivnosti kroz projekat Razvionice obuhvatile su 10 odsto osnovnih i srednjih škola i oko 15 odsto nastavnika u Srbiji, sa ciljem da se kasnije ugrade u celokupan obrazovni sistem osnovnog i srednjeg obrazovanja. U tim školama održava se ogledna nastava uz upotrebu najsavremenijih obrazovnih metoda, gde će se nastavnici profesionalno razvijati i osposobljavati da svoje đake uče primenjivom znanju, a ne pukom memorisanju.

Evropska unija finansirala je ovaj projekat sa 8 miliona evra. Više od 40 osnovnih i srednjih škola u Srbiji, u kojima će se sprovoditi obuka nastavnika opremljeno je novim nastavnim sredstvima vrednim u proseku 100.000 evra po školi. Projekat je realizovan u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, i trajao je 36 meseci (2012- 2015.).

Početkom školske 2014-15. godine počelo je izvođenje Ogleda u okviru projekta Razvionica. Projekat je doprineo unapređivanju kvaliteta ljudskog kapitala zasnovanog na jačanju „trougla znanja“, odnosno veze između obrazovanja, istraživanja i inovacija, kao i unapređivanje efektivnosti obrazovnog sistema u Srbiji.