Prostorni plan Srbije do 2035. godine: Gradiće se aerodromi kod Novog Sada i Dobanovaca

1
Ilustracija Makista

Prema Prostornom planu Srbije od 2021. do 2035. godine, koju je objavilo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, naša zemlja dobiće dva nova međunarodna aerodroma – jedan kod Dobanovaca, a drugi kod Novog Sada, prenose mediji.

Kako se navodi, usled prostornog ograničenja na postojećoj lokaciji aerodroma u Beogradu predviđena je nova lokacija na 10 kilometara zapadno od Aerodroma “Nikola Tesla”, 24 kilometra od Beograda u neposrednoj blizini autoputa E70 na potezu Grmovac – Dobanovci – Deč.

Kompleks bi trebalo da bude površine oko 1.100 hektara, sa tri poletno-sletne staze, dva putnička terminala, dva robna terminala, logističkom i slobodnom carinskom zonom, modernom navigacionom opremom i sistemom svetlosnog obeležavanja i Kodnom oznakom aerodroma 4F.

Kada je reč o Novom Sadu, gradnja je planirana na lokaciji koja se nalazi na oko 15 kilometara jugoistočno od najvećeg grada Vojvodine, u neposrednoj blizini autoputa A1, na potezu Kovilj – Šajkaš – Budisava, sa obuhvatom od oko 300 hektara i kodnom oznakom aerodroma 4E. Neposredna blizina pruge predstavlja perspektivu za razvoj robnog, multimodalnog transporta, navedeno je u dokumentaciji. 

Rekonstrukcija postojećih aerodroma Postojeći kompleks Aerodroma “Nikola Tesla” u Surčinu dobiće nove saobraćajne i infrastrukturne objekte, a u planu je i rekonstrukcija i dogradnja postojećih objekata, navodi eKapija. U dokumentaciji se navodi i prostorno trasiranje i tehničko definisanje povezivanja sa železničkim i drumskim saobraćajnicama i sistemom gradskog prevoza, formiranje kargo kompleksa i unapređenje postojećih i izgradnju novih aerodromskih sadržaja radi povećanja kapaciteta, u skladu sa očekivanim rastom broja putnika i obima robnog transporta. 

Na Aerodromu “Konstantin Veliki” u Nišu planirane su aktivnosti unapređenja usluga izgradnjom nove i rekonstrukcijom postojeće infrastrukture, kako bi aerodrom dobio status intermodalnog centra. Kada je reč o Aerodromu “Morava” u Кraljevu planirana je izgradnja nove i rekonstrukcija postojeće infrastrukture, kako bi se izvršilo odgovarajuće pozicioniranje namena, sadržaja, objekata i način povezivanja aerodroma na planiranu mrežu autoputeva (Moravski koridor) i drugo. 

Aerodrom u Prištini očekuje izgradnja nove i rekonstrukcija postojeće infrastrukture. Planirano je i unapređenje regionalnih veza uspostavljanjem potrebnog obima saobraćaja na relaciji Beograd – Priština. Nacrt Prostornog plana Srbije od 2021. do 2035. godine na javnom uvidu je do 5. maja.

1 KOMENTAR

Comments are closed.