Preminuo akademik Aleksandar Ivić, jedan od najistaknutijih matematičara

0
Nedeljnik

Redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) Aleksandar Ivić umro je u 71. godini, saopštila je SANU.

Ivić je, kako se navodi, bio jedan od najistaknutijih matematičara i profesor emeritus Univerziteta u Beogradu.  

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Novom Sadu, kao i studije matematike na novosadskom Univerzitetu, a već sa 18 godina bio je učesnik Međunarodne matematičke olimpijade.  

Magistrirao je i doktorirao na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu a njegova naučna oblast delovanja bila je analitička teorija brojeva.  

Nakon rada na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu prešao je na Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu gde je izabran za redovnog profesora 1988. godine, a profesora emeritusa 2014. godine.  

Za dopisnog člana SANU izabran je 1988. godine a redovnog 2000. godine.  

Bio je gostujući profesor na mnogim univerzitetima u Japanu, Kini, Brazilu i Finskoj a objavio je više od 280 naučnih radova u najpoznatijim svetskim časopisima.