Predsedavajući Međunarodne alijanse za sećanje na holokaust traži od Vlade da ubrza planove za spomen obeležje na Starom sajmištu

  0

  Ambasador Georges Santer, predsedavajući Međunarodne alijanse za sećanje na holokaust (IHRA), predvodio je danas i juče zvaničnu posetu Starom sajmištu i Topovskim Šupama u Beogradu i održao zvanične sastanke sa visokim zvaničnicima Vlade i gradonačelnikom Beograda, tražeći da Vlada Srbije ubrza planove i objavi vremenski okvir za očuvanje mesta holokausta na Starom sajmištu i Topovskim šupama.

  Tokom posete i na sastancima, predsedavajući je izrazio žaljenje što je, uprkos izjavama i obavezivanju izraženim u nekoliko navrata od 2011. godine, došlo je do tek neznatnog napretka u osnivanju spomen obeležja i mesta sećanja na Starom sajmištu ili u Topovskim šupama. Predsedavajući je pozvao ministre i gradonačelnika Beograda da ubrzo objave planove i rezervišu sredstva za spomen-obeležja na ovim mestima.

  Tokom posete Starom sajmištu predsedavajući je video da mesto zahteva hitno saniranje, kao i da se koristi u komercijalne svrhe. Obilazeći mesto sa domaćim istoričarem, dr Milanom Koljaninom, predsedavajući je rekao da je komercijalizacija mesta negativno  uticala na uspomenu na one koji su tamo ubijeni tokom holokausta.

  Nakon obilaska, predsedavajući se sastao sa visokim zvaničnicima Vlade Srbije, uključujući gospodina Zorana Đorđevića, ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – ministarstva nadležnog za spomen obeležja – kako bi ih uverio da Vlada Srbije već treba da sprovodi planove na očuvanju lokaliteta i sećanja na holokaust. Predsedavajući je ponudio ekspertizu i podršku Alijanse kada se budu razmatrali planovi za očuvanje.

  Ambasador Santer je rekao: „Očuvanje i zaštita mesta koja se vezuju za holokaust i genocid nad Romima igra presudnu ulogu u obrazovanju sadašnjih i budućih generacija i ključni je deo rada i misije Alijanse (IHRA). Sve zemlje članice su se obavezale da čuvaju, štite i ozakone osnivanje spomen obeležja na tim mestima. Srbija je zemlja članica Alijanse (IHRA), te sam tokom sastanaka preneo poruku da će zanemarivanje lokaliteta dovesti do toga da će sećanje na žrtve i preživele biti zauvek izgubljeno.̋