Poslanici nisu usvojili amandman Crte o sprečavanju funkcionerske kampanje

0
Foto: Profimedia

Usvajanjem izmena i dopuna Zakona o sprečavanju korupcije, Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, Narodna skupština je propustila priliku da doprinese efikasnijem sprečavanju prakse funkcionerske kampanje, ocenila je nevladina organizacija Crta.

Poslanici nisu usvojili amandman, podnet na inicijativu Crte, kojim bi javnim funkcionerima bilo zabranjeno da tokom predizborne kampanje učestvuju u promociji rezultata rada organa javne vlasti, kao što su pokretanja ili završeci infrastrukturnih i sličnih radova, finansiranih državnim novcem.

Oslanjajući se na rezultate posmatranja izbora i preporuke OSCE/ODIHR-a, Crta već dugo ukazuje na činjenicu da je nejasno razgraničenje između državnih dužnosti i stranačkih aktivnosti jedan od ključnih problema izbornog procesa u Srbiji.

“Već godinama su predizborne kampanje obeležene svečanostima na kojima državni funkcioneri presecaju crvene trake, od puštanja u rad deonica auto-puta do ugradnje novog lifta, čime se birači podstiču da glasaju za političke opcije kojima pripadaju ti funkcioneri”, podseća Crta.

Organizacija navodi da je pozitivan pomak načinjen pošto je usvojen amandman, podnet takođe na inicijatiivu Crte, kojim Agencija za borbu protiv korupcije obavezuje da u roku od 5 dana donese odluku o potencijalnim slučajevima zloupotrebe javnih resursa i funkcionerske kampanje.