Politika pandemije: Konsolidacija autokratije u vreme krize

Još krajem aprila, Foreign Policy piše o tome da je globalna epidemija koronavirusom uzrokovala napredak autoritarnih režima širom sveta. U tekstu se navodi da su ovakvi režimi iskoristili krizu za manipulaciju i konsolidaciju političke moći. Kao najilustrativniji primer navodi se Mađarska, u kojoj je kriza ionako krhku demokratsku formu, pretvorila u “punokrvnu diktaturu”. Uz Mađarsku, … Continue reading Politika pandemije: Konsolidacija autokratije u vreme krize