Podrška podsticajnom roditeljstvu kroz igru

0
UNICEF Srbija / Milenković

Danas je formiran Upravni odbor za upravljanje projektom „Podrška podsticajnom roditeljstvu kroz igru“ sa ciljem unapređenje razvoja sistema podrške roditeljima u prvim godinama odrastanja deteta. Projekat sprovode UNICEF i Kabinet ministra za demografiju i populacionu politiku u saradnji sa ministarstvima zdravlja, obrazovanja, socijalne zaštite i državne uprave i lokalne samouprave, uz finansijsku podršku LEGO Fondacije.

Vlada Republike Srbije je jasno postavila rani razvoj deteta kao svoj prioritet kada su 2018. godine resorna ministarstva, zajedno sa Savetom za prava deteta, potpisala Poziv na akciju za podršku razvoju dece u ranom detinjstvu.

Roditelji i staratelji igraju važnu ulogu u razvoju dece. Podržavajuće i odgovorno roditeljstvo je ključno za ukupan razvoj deteta, a rana iskustva direktno oblikuju razvoj mozga u prve 3 godine. Pozitivna iskustva su čvrst temelj za celoživotno zdravlje, kao i za izgradnju pozitivnih odnosa prema sebi i okruženju. Kada se tata i mama u najranijem uzrastu uključe u kvalitetnu igru sa svojom decom to utiče na to da deca imaju bolje ocene u školi, da razvijaju kreativnost, pozitivnu sliku o sebi i drugima, kvalitetnije vršnjačke odnose, veći nivo odgovornosti i samostalnosti, kao i sklonost ka timskom radu i saradnji.

Zato će tokom narednih 5 godina kroz ovaj projekat 33 opštine u Srbiji dobiti pomoć da razviju usluge za podršku roditeljstvu. Beogradska opština Palilula, Novi Sad, Kragujevac, Vranje, Novi Pazar i Bor će u prve dve godine razviti modele podrške za jačanje responzivnih i podsticajnih roditeljskih praksi, nakon čega će podržati ostalih 27 lokalnih zajednica da usvoje slične pristupe i modele. Zaposleni u sektorima zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite dobiće nova znanja i veštine kako bi podržali roditelje u izgradnji podsticajnih porodičnih odnosa i stimulativnih praksi za razvoj deteta. Unapređenim uslugama biće obuhvaćeno 60.000 porodica u Srbiji.

Projekat „Podrška podsticajnom roditeljstvu kroz igru“ je jedan od projekata koje UNICEF podržava sa ciljem da se ojačaju integrisane usluge za rani razvoj dece. Zajedno sa partnerima, UNICEF će nastaviti da prioritizuje razvoj u ranom detinjstvu jer je ulaganje u rane godine života jedino ispravno – zasnovano na pravima dece, ekonomskim i dokazima iz oblasti neuronauke, i ostaje ključni doprinos populacionoj politici Vlade.