Peto plenarno zasedanje CK KPK-a 19. saziva objavilo komunike

0
Fotografija: CRI

Peto plenarno zasedanje CK KPK-a 19. saziva održano je od 26. do 29. oktobra u Pekingu, prenosi Kineski međunarodni radio na srpskom.

Na plenarnom zasedanju saslušan je i razmatran izveštaj o radu Si Đinpinga pred Političkim biroom Centralnog komiteta i razmotreni su i odobreni „Predlozi CK KPK-a o formulisanju Četrnaestog petogodišnjeg plana za nacionalni ekonomski i socijalni razvoj i dugoročne ciljeve za 2035. godinu“. Si Đinping je dao objašnjenje na plenarnom sastanku o “Preporukama (nacrt diskusije)”.

Plenarno zasedanje je u potpunosti afirmisalo rad Političkog biroa Centralnog komiteta od Četvrtog plenarnog zasedanja CK KPK-a 19. saziva i visoko ocenilo odlučujuća dostignuća koja su postignuta odlučnom pobedom u izgradnji prosperitetnog društva u svim pogledima.

Tokom perioda „Trinaestog petogodišnjeg plana“ napravljeni su veliki pomaci u sveobuhvatnom produbljivanju reformi, postignut je veliki napredak u sveobuhvatnom upravljanju zemljom u skladu sa zakonom, postignuti su glavni rezultati u sveobuhvatnom i strogom upravljanju strankom, a ubrzana je i modernizacija nacionalnog sistema upravljanja i sposobnosti upravljanja. Ekonomska snaga, naučna i tehnološka snaga i sveobuhvatna nacionalna snaga dostigle su novi nivo, ekonomsko poslovanje je uglavnom stabilno, a ekonomska struktura nastavlja da se optimizuje. Procenjuje se da će BDP premašiti sto biliona juana 2020. godine. Rezultati ublažavanja siromaštva privukli su pažnju širom sveta, a 55,75 miliona siromašnih sa sela izvučeno je iz siromaštva.

Plenarno zasedanje postavilo je dugoročni cilj u osnovi ostvarenja socijalističke modernizacije do 2035. godine: kineska ekonomska snaga, naučna i tehnološka snaga i sveobuhvatna nacionalna snaga naglo će porasti, ukupan ekonomski obim i dohodak po stanovniku urbanih i seoskih stanovnika će dostići novi nivo. Kina će postići velika dostignuća u istraživanju i razvoju ključnih tehnologija, nalaziće se na prvim mestima inovativnih zemalja u svetu;u osnovi će biti realizovana nova industrijalizacija, informatizacija, urbanizacija i modernizacija poljoprivrede i izgrađen moderan ekonomski sistem; u osnovi će biti ostvarena modernizacija nacionalnog sistema upravljanja i sposobnosti upravljanja, a ravnopravno učešće i ravnopravna prava ljudi u potpunosti su zagarantovana, u osnovi dopunjuju ciljeve za izgradnju država sa vladavinom prava, vlade sa vladavinom prava i društva sa vladavinom prava.

U saopštenju se takođe predlaže formiranje zelene proizvodnje i životnih stilova, ostvarenje zelenog načina proizvodnje i života, a postizanje cilja izgradnje prelepe Kine; formiranje novog obrasca otvaranja prema svetu i značajno poboljšavanje novih prednosti u učešću u međunarodnoj ekonomskoj saradnji i konkurenciji. Planira se i dostizanje BDP-a po glavi stanovnika na nivo srednje razvijenih zemalja; osnovno realizovanje nacionalne odbrane i vojne modernizacije; ostvarenje boljeg života ljudi.