Petnaest hiljada srednjoškolaca izabralo projekte vredne više od 14 miliona dinara

    0

    Učenici 27 srednjih škola iz Sombora, Sremske Mitrovice, Novog Pazara i Kragujevca izabrali su projekte koji će se tokom 2021. godine realizovati u njihovim školama kako bi se poboljšali uslovi za nastavu i boravak đaka. Njih 15.000 bilo je deo programa uključivanju mladih u konsultacije o lokalnom budžetu, koji su zajednički realizovali Projekat za odgovornu vlast Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i lokalne samouprave, sa ciljem da mladi ljudi, kroz lični angažman, nauče kako funkcionišu demokratski procesi neposrednog odlučivanja i na koji način je moguće uticati na lokalnu vlast i učiniti je bližom građanima, njihovim interesima i potrebama. Svi izabrani projekti biće finansirani iz lokalnih budžeta, a sve uprave zajedno opredelile su više od 14 miliona dinara kako bi se radovi završili do kraja naredne godine.

    “Tokom prethodna dva meseca, učenici su sami definisali i predlagali projekte koji su, po njihovom mišljenju, ključni za unapređenje uslova rada i boravka u školama, glasali su o tim predlozima i na taj način odabrali one koji su najvažniji za realizaciju. Želje učenika su bile praktične I konkretne  – od uređenja školskih dvorišta i kutaka za učenike, popravke inventara, renoviranja toaleta, obezbeđivanja posebne podstanice za školu zbog preopterećenosti kapaciteta grejne stanice, uvođenja interneta i multimedijalnih učionica, opremanja školske biblioteke, preko nabavke zavesa, klima uređaja, školskih ormarića, interaktivnih i belih tabli, računara, projektora, pametnih televizora, nabavke opreme za praktičnu nastavu u srednjim stručnim školama, do nabavke i uređenja školskog prostora za škole za decu sa posebnim potrebama. Drago nam je da će učenici brzo moći da vide rezultate svog angažmana – čim njihove škole dobiju ono što su oni tražili i odredili kao najvažnije” rekla je Džeklin Vilijams Bridžers, direktorka USAID-ovog Projekta za odgovornu vlast.

    USAID-ov Projekat za odgovornu vlast pripremio je nacrt skupštinske Odluke čijim bi usvajanjem uključene lokalne samouprave institucionalizovale ovu inicijativu. Na taj način bi se obezbedila održivost ideje da se uvede obavezno konsultovanje i uključivanje učenika srednjih škola u proces donošenja odluka o lokalnom budžetu. Usvajanje ovih odluka se očekuje u narednoj godini, čime bi ove lokalne samouprave bile prve koju imaju tu vrstu politike i koje bi bile primer i za druge gradove i opštine.