Pašalić kontroliše rad Poreske uprave zbog naplate poreza “radnicima na internetu”

0
Foto: Medija centar Beograd

(Beta) – Zaštitnik gradjana Zoran Pašalić pokrenuo je, na sopstvenu inicijativu, postupak kontrole pravilnosti i zakonitosti rada Poreske uprave ministarstva finansija Srbije, posle saznanja da su gradjani koji ostvaruju honorarne prihode iz inostranstva dobili poziv da retroaktivno prijave i plate porez za nekoliko prethodnih godina.

“Obraćali su nam se gradjani da treba odjednom da plate velike poreze za nekoliko godina unazad na prihode iz inostranstva koje ostvaruju kroz honorarni rad u oblasti IT usluga, grafičkog dizajna, držanja časova stranih jezika… Nije sporna naplata poreza već način na koji se vrši kontrola prijavljivanja i naplate poreza u ovim slučajevima”, rekao je danas, u pisanoj izjavi, Pašalić.

Po dobijanju informacija Pašalić će razmotriti načine za pronalaženje rešenja kojim bi se ovim gradjanima olakšalo plaćanje dospelih poreskih obaveza i da se ovakve situacije ubuduće ne bi ponavljale.

On je od Poreske uprave zatražio da mu u roku od 15 dana dostavi informacije da li je prethodnih godina redovno, na javan i transparantan način, ukazivala gradjanima da prihod iz inostranstva po osnovu pružanja različitih vrsta usluga predstavlja oporeziv prihod, kao i na obaveze fizičkih lica koja ostvaruju ovakve prihode da podnose poreske prijave, odnosno da sami obračunaju porez i doprinose i izmire svoje poreske obaveze.

Takodje i da mu dostavi podatke o broju izvršenih kontrola naplate poreza od fizičkih lica koji ostvaruju prihode iz inostranstva od oktobra 2020. do kraja te godine, kao i o broju izvršenih kontrola radi provere podnošenja poreskih prijava i naplate poreza u poslednjih pet godina za svaku godinu pojedinačno.

Pašalić ističe da je potreban odgovorniji i fleksibilniji odnos Poreske uprave prema poreskim obveznicima s obzirom da su u pitanju nove delatnosti, iako, shodno članu 24 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, nije u obavezi da obaveštava poreske obveznike o njihovim obavezama osim na lični zahtev.

“Poreska uprava treba da bude servis gradjana koji će im redovno i tačno ukazivati na njihove obaveze. Ne može se gradjanima u potpunosti prebaciti odgovornost da samoinicijativno ispunjavaju poreske obaveze na koje im Poreska uprava nije ukazivala”, naglasio je Pašalić.