Pa dobro, je li počela ta nova decenija?

0
Foto: Profimedia / Ilustracija

Sa dolaskom 2020. godine, svi su rezimirali proteklu deceniju i predviđali kakva će biti naredna. Ipak, možda smo požurili, ako je suditi po određenom shvatanju vremena.

Ovo pitanje – kada se decenija završava, a kada počinje druga – postavlja se skoro uvek kada kalendar od godine koja se završava na 9 prelazi u godinu koja se završava sa nulom. Tako je bilo 1989. Onda 1999. A onda i 2009. Da li je 1. januar 2020. početak nove decenije? Ili ona, u stvari, počinje godinu dana kasnije, 1. januara 2021?

Kada nova decenija počinje zavisi od toga koga pitate, piše CNN.

Američka mornarička opservatorija, agencija koja vodi računa o vremenu u SAD, pozabavila se ovim pitanjem 1999. godine kada su ljudi polemisali o tome kada počinje novi milenijum. Prema astronomskom sistemu kroz koji računa vreme, opservatorija je saopštila da će novi milenijum početi 1. januara 2001. godine.

Tim sistemom vreme se računa u gregorijanskom kalendaru koji takođe počinje prvom godinom pre nove ere. U kalendaru svakako ne postoji nulta godina.

Ipak, kolektivna svest je nešto drugo.

Kada razmišljamo o devedesetima, tu podrazumevamo period od 1990. do 1999. godine. Nema ni smisla računati 1990. kao deo ere osamdesetih.

Takođe, postoji psihološki aspekat ovog fenomena nazvan „round number bias“ koji označava potrebu da go-dine sa okruglim brojem smatramo početkom novog razdoblja.

Konstantin Bikos, urednik TimeandDate.com, zato kaže da su oba viđenja ispravna, a sa njim se slažu i urednici Enciklopedije Britanika.„Nikada nismo ni razmatrali mogućnost da decenija može da počne bilo koje druge godine sem one koja se za-vršava na nulu“, kaže Dž. E. Lubering, izvršni urednik Britanike.

„Mi nikada nismo razmišljali o tome. Rekao bih da je to zato što smo naklonjeniji humanizmu nego pukoj nauci.“