P G usvaja prirodna klimatska rešenja u cilju ubrzanog napretka u rešavanju klimatskih promena: za 10 godina sve operacije bez emisije ugljen dioksida

  0

  Kompanija Procter & Gamble (P&G) predstavila je svoj novi cilj: putem niza intervencija koje štite, unapređuju i obnavljaju prirodu, sve globalne operacije kompanije će u toku ove decenije postati ugljenično neutralne. Smatra se da ova decenija predstavlja krizni period za vreme kog svet mora da ubrza procese poboljšanja klimatskih promena, a P&G će pored svojih naučno baziranih ciljeva za klimatske promene smanjiti emisiju gasova sa efektom staklene bašte za 50%, tako što će dodatno unaprediti portfolio prirodnih klimatskih rešenja. Ove mere će beneficirati smanjenje emisije ugljen dioksida kako bi se uravnotežile preostale emisije tokom narednih 10 godina, dozvoljavajući P&G operacijama da u toku ove decenije neutrališe emisiju ugljen dioksida. Bazirano na trenutnim procenama, kompanija će morati da uravnoteži oko 30 miliona mernih tona ugljen dioksida od 2020. do 2030. godine.

  Smanjenje emisija štetnih gasova nastavlja da bude prioritet P&G kompanije. Postojeći cilj kompanije Procter & Gamble je smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte za 50%, kao i korišćenje obnovljive električne energije do 2030. godine i na putu je da ispuni svoje ciljeve do 2030. godine. Dodatno, P&G nastavlja da sprovodi nove projekte koji se baziraju na korišćenju energije vetra, solarne energije i geotermalnih projektata u cilju potpune tranzije na korišćenje obnovljivih izvora energije. Ove napori u skladu su sa naučnim istraživanjima koja definišu neophodne mere koje se moraju preduzeti kako bismo limitirali porast globalnog zagrevanja i nakon 2030. godine. Nažalost, tehnološka rešenja koja su nam trenutno na raspolaganju onemogućavaju nam da potpuno prestanemo sa emisijom svih štetnih gasova. Zbog toga, P&G kompanija će uticati na pozitivne promene i tehnološki napredak tako što će investirati u prirodna klimatska rešenja tokom narednih 10 godina.

  Ključni period

      Nedavni izveštaji naglašavaju da svet ne uspeva da u dovoljnoj meri smanji emisije gasova sa efektom staklene bašte, kao i da narednih deset godina predstavljaju ključni period, za vreme kog je neophodno ograničiti globalno zagrevanje na 1.5°C. Ovaj zadatak će postati mnogo teži ukoliko stanovništvo ne počne blagovremeno da smanjuje emisije štetnih gasova. Do 2050. godine, emisije ugljen dioksida moraju potpuno prestati ili se znatno približiti nuli. Ako se ne reaguje odmah, buduće generacije biće izložene većem riziku od uticaja klimatskih promena, a ostvarenje globalnih ciljeva Pariskog ugovora će biti znatno otežano.

  “Klimatske promene su stvarnost i sad je pravo vreme za akciju” rekao je Dejvid Tejlor, predsednik upravnog odbora, izvršni i generalni direktor kompanije P&G. “Smanjenjem emisije ugljen-dioksida i ostalih komponenti baziranih na ugljeniku, kao i investiranjem u prirodna klimatska rešenja, tokom ove decenije naše operacije će biti neutralni, čime ćemo pomoći da se zaštite ranjivi ekosistemi i zajednice širom sveta. ”

  Prirodna klimatska rešenja: “ Priroda sama može da reši jednu trećinu klimatskih promena”

  P&G će, u partnerstvu sa Conservation International i Svetskom organizacijom za prirodu (WWF) identifikovati i finansirati niz projekata dizajniranih da zaštite, poboljšaju i obnove ugrožene ekosisteme kao što su šume, močvare, pašnjaci i tresetišta. Pored smanjenja emisije ugljen-dioksida, važan aspekt prirodnih klimatskih rešenja je potencijal da se ostvare značajni ekološki i socio-ekonomski benefiti koji imaju svrhu zaštite prirode i poboljšanje kvaliteta života lokalnih zajednica. Kako P&G napreduje, kompanija će nastojati da identifikuje, proceni i iskomunicira relevantne benefite ulaganja u prirodu.

  P&G razvija detaljan porftolio projekata u koje ulaže širom sveta. Postojeći projekti uključuju:

  • Obnavljanje i pošumljavanje Atlantske šume u saradnji sa WWF-om –  Postavljanje temelja za obnovu šumskog pejzaža Atlanstke šume na istočnoj obali Brazila, sa značajnim uticajem na biološku raznolikost, vodu i druge pogodnosti za lokalne zajednice, uključujući bezbednost hrane.
  • Evergreen Alliance u saradnji sa Arbor Day fondacijom –  Saradnja između korporacija, zajednica i građana u preduzimanju kriznih mera kako bi se očuvale životne potrebe koje su ugrožene usled klimatskih promena – uključujući sadnju drveća sa ciljem oživljavanja područja uništenih požarima u Severnoj Kaliforniji i unapređivanja šuma u Nemačkoj.
  • Projekat zaštite ostrva Palavan u saradnji sa Conservation International –  Zaštita, poboljšanje i obnova mangrova i ugroženih eko-sistema Palavana, koji je je četvrti u svetu na listi nezaboravnih mesta, sa svojom jedinstvenom, ali ugroženom faunom.

  “Priroda mora biti ključni deo svake strategije za borbu protiv klimatske krize,” rekao je doktor M. Sanjajan, generalni direktor organizacije Conservation International. “Istraživanja pokazuju da ne možemo da ispunimo svoje klimatske ciljeve ako ne zaštitimo, obnovimo i poboljšamo upravljanje ekosistemima bogatim ugljenikom. Pravilno uloženi, ovi napori mogu da doprinesu smanjenju emisija u narednoj deceniji za trećinu i što je još važnije, podržavaju život zajednica najizloženijih klimatskim promenama. Veoma nam je drago što sarađujemo sa kompanijom Procter & Gamble na zaštiti prirode – investicija koja predstavlja dobitak i za ljude i za našu planetu.”

  “Sa kompanijom Procter & Gamble više od 10 godina sarađujemo na unapređenju klimatskog napretka i očuvanju šuma, jer im obim njihovog poslovanja pruža mogućnost da stvare  značajne rezultate,” rekao je Karter Roberts, izvršni direktor i predsednik WWF-a u Americi. “Važno je da napredak nije bio ograničen na njihov korporativni otisak. P&G je bio rani partner u Savezu kupaca obnovljive energije, što je pomoglo u proširenju korporativnih nabavki obnovljivih izvora energije širom SAD-a. Današnja najava obeležava dalji napredak, stavljajući veći fokus na ulogu koju očuvanje prirode može da odigra – ne samo u apsorpciji emisija ugljeničnog dioksida, već i u pružanju usluga i resursa koji održavaju život na Zemlji. Radujemo se što ćemo sarađivati sa P&G-om kako bismo u narednoj deceniji ostvarili ove nove ciljeve ”

  P&G brendovi preuzimaju vodeću ulogu u smanjenju emisije ugljen-dioksida i stvaranju pozitivnih navika u skladu sa klimatskim promenama

  Posvećenost i težnja ka tome da nadmašimo naše naučno bazirane ciljeve za smanjenje štetnih emisija jesu važne, ali mi se nećemo zaustaviti na tome. Kako bi bolje razumeli emisije koje nastaju u svojim fabrikama, kao i korišćenjem njihovih proizvoda od strane potrošača. (Emisije trećeg ranga), već više od dve decenije, P&G je posvećen naučnom istraživanju procene životnog ciklusa svojih proizvoda. Čak do 85% emisija trećeg ranga nastaju korišćenjem proizvoda od strane potrošača. Putem svojih brendova, P&G dopire do 5 milijardi ljudi, a sa tako visokim brojem dolazi i velika odgovornost da svojim potrošačima obezbedi mogućnost da smanje svoju emisiju ugljen-dioksida korišćenjem proizvoda koji su dizajnirani na način da pomažu štednju energije, vode i prirodnih resursa.

  • Više od 60% otiska deterdženta za pranje veša nastaju tokom korišćenja proizvoda, što je najčešće povezano sa energijom koja je potrebna da se voda zagreje. Ariel i Tide koriste optimizovane formule za visoku efikasnost na niskim temperaturama pranja i inspirišu“Operi na 30 stepeni” i “Pranje hladnom vodom” načine korišćenja. Cilj je da 70% opterećenja mašina bude niskoenergetsko, a veliki napredak postignut je edukacijom potrošača u SAD-u tokom poslednjih deset godina o prednostima niskoenergetskih ciklusa pranja. P&G procenjuje da izbegnute emisije od strane potrošača od 2015. godine do sada broje okvirno 15MM tona CO2, što je ekvivalentno uklanjanju tri miliona automobila sa ulica.
  • Razbijajući popularan mit, Cascade predstavlja potrošačima mašinu za pranje sudova koja je dizajnirana da bude energetski efikasnija u potrošnji vode i energije od ručnog pranja posuđa u sudoperi. Cascade i Fairy tablete za automatsko pranje posuđa dozvoljavaju potrošačima da preskoče prethodno ispiranje sudova i time uštede vodu i energiju potrebnu za zagrevanje vode. Fairy i Dawn tečnost za pranje sudova ima moć uništavanja masnoća i na niskoj temperaturi od 20°C , čime omogućava štednju vode i energije, što dalje implicira da potrošači mogu da smanje emisiju CO2 za 50% prilikom svakog pranja posuđa.

  Naša uloga kao lidera je da omogućimo da smanjena emisija i takav način života bude isplativ, privlačan i dostupan svima,”  rekla je Virdžini Helijas, Generalna direktorka za održivosti kompanije P&G. “ Naša je odgovornost da zaštitimo kritične rezerve ugljenika i ulažemo u rešenja koja regenerišu našu planetu.Potrošači takođe žele više da se bave klimatskim promenama. Kao kompanija, našim brendovima dopiremo do pet milijardi ljudi; svakodnevno se trudimo da pravimo razliku podstičući odgovornu potrošnju proizvoda koji su efikasni i intuitivni za usvajanje novih navika niže emisije.