Otvoreno o politici sa ambasadorom – Nj.E. Janom Lundinom

  0
  Nj.E. Jan Lundin

  Švedska je nedavno dobila novu izjavu vlade, novi budžet i novu ministarku spoljnih poslova, An Linde. Sledi članak u kojem ambasador Švedske, Nj.E. Jan Lundin, iznosi svoje stavove o nekim od najvažnijih tema za Švedsku, Srbiju i Crnu Goru.

  Težnja za demokratijom

  „Demokratija, kako je vidimo u Švedskoj i EU, je na mnogo načina ugrožena širom sveta. Konzervativne snage jačaju i ljudska prava se ponekad krše. Švedska želi da na ovim pitanjima radi na globalnom nivou, ali i na lokalnom nivou u Srbiji i Crnoj Gori“, rekao je ambasador Lundin. „Kako će se to postići, ostaje da se vidi, ali postoje mogućnosti da se na i na državnom i na lokalnom nivou radi putem različitih seminara, diskusija i događaja na kojima se Švedska bori za vrednosti EU.“

  Projekti Ambasade

  „Važno je da se sprovodi feministička spoljna politika, jer su ravnopravnost i prava žena značajna kada se društvo i demokratija jačaju. Ambasada Švedske planira da, na primer, organizuje seminar o feminizmu u Sandžaku, u Novom Pazaru – to je bošnjački deo Srbije. Veoma je važno voditi dijalog sa predstavnicima Bošnjaka i Muslimana u Srbiji, jer Švedska tako može da upozna ugao gledanja Sandžaka na ravnopravnost i da sagleda da li je on u skladu sa švedskom percepcijom. Važno je da se o tim pitanjima vodi dijalog“, kaže ambasador Lundin.

  An Linde – nova ministarka spoljnih poslova u Švedskoj

  Spoljnu politiku Švedske karakterišu konsenzus i kontinuitet. Ambasador Lundin navodi da bi pitanja globalizacije na njenom novom poslu mogla da dobiju na važnosti, budući da je An Linde stekla veliko iskustvo kao ministarka za spoljnu trgovinu. Međutim, ambasador Lundin ne predviđa da će biti bitnih promena u spoljnoj politici Švedske.

  Nova evropska komisija

  Nova predsednica Evropske komisije Ursula von der Lejen izjavila je da želi da približi zemlje Zapadnog Balkana Evropskoj Uniji. Novi komesar za proširenje je iz Mađarske, države koja podržava dalje proširenje, a ambasador Lundin smatra da to može biti dobro za ceo region Zapadnog Balkana. „Međutim, Srbija i Crna Gora moraju da pokažu opipljive rezultate u jačanju institucija i vladavini prava, što može jednostavno da potraje, bez obzira na to ko je u Briselu. Najzad, o ovim pitanjima odlučuje Savet EU, a ne Komisija.”

  Događaji u Srbiji i Crnoj Gori

  Švedska podržava Srbiju u sektoru zaštite životne sredine i u otvaranju poglavlja 27 pravnih tekovina EU. Da bi se Poglavlje 27 otvorilo, potrebno je mnogo priprema, Srbija na primer treba da uskladi funcionisanje ministarstva zaštite životne sredine sa zahtevima koji proizilaze iz procesa EU-integracija. Što se tiče vladavine prava (Poglavlja 23 i 24), zabrinjavajuće je da ustavne reforme, koje se tiču imenovanja i kontrole sudija i tužilaca, traju duže nego što se očekivalo. Srbija tek treba da uspostavi dobre rezultate u oblastima, na primer, borbe protiv korupcije na visokom nivou i ratnih zločina, kao i protiv krivičnih dela kao što je pranje novca.
  Crna Gora je postigla nešto bolji uspeh u radu sa poglavljima 23 i 24 pravne tekovine EU, na primer borbom protiv korupcije na visokom nivou. „Crna Gora je takođe spojila svoju spoljnu politiku sa EU i, na primer, uvela sankcije Rusiji, što Srbija nije učinila“, objašnjava ambasador Lundin.

  Kako integracija u EU doprinosi većem broju radnih mesta u Srbiji?

  „Švedska, jedna od najvećih bilateralnih zemalja donatora u porodici EU, dodelila je Srbiji tokom 2019. godine oko 13 miliona evra. EU je tokom 2018. godine izdvojila 188 miliona evra, isključujući programe za više država koji uključuju IPA region, a to otvara mnoga radna mesta u Srbiji. Radna mesta se automatski otvaraju kada se, na primer, grade sistemi kanalizacije i kada se finansiraju različiti projekti. Evropske i švedske kompanije, kao što su IKEA, Ericsson i Tetra Pak, ulažu u Srbiju, što takođe stvara mnogo radnih mesta. IKEA je, na primer, zaposlila stotine ljudi dok je preuzela korporativnu društvenu odgovornost. Broj radnih mesta u Srbiji raste i EU je deo toga“, rekao je ambasador Lundin.

  Zaštita životne sredine koja vodi do novih radnih mesta

  Rad na prilagođavanju evropskim standardima kada je reč o životnoj sredini, preradi vode i upravljanju otpadom stvoriće i već stvara mnoga radna mesta. „Veliki sam optimista kada je u pitanju oblast zaštite životne sredine i u Srbiji i u Crnoj Gori. Pored ekoloških reformi koje podržavaju međunarodna zajednica i međunarodne finansijske institucije, poslovnoj zajednici je takođe u interesu da se prema životnoj sredini dobro postupa – to može da doprinese na različite načine. Kao primer mogao bih da navedem da su investitori u Luštica Bay zahtevali da se izgradi postrojenje za prečišćavanje vode, umesto da se u more ispumpava neprečišćena kanalizacija, i to je učinjeno.”

  Zašto mladi treba da ostanu u Srbiji i Crnoj Gori

  „Danas se zemlje u EU suočavaju sa ozbiljnim nedostatkom radne snage i starenjem stanovništva. Dakle, potpuno je moguće da mlada osoba napusti Srbiju ili Crnu Goru kako bi radila u stranoj državi koja ima potrebu za radnom snagom i gde se nudi veća plata. Međutim, verujem da će mnogi mladi ljudi odlučiti da ostanu u Srbiji i Crnoj Gori, jer nezaposlenost opada, plate rastu i otvara se više radnih mesta. „Krv nije voda“, kaže ambasador Lundin, podsećajući na činjenicu da seoba u inostranstvo podrazumeva rastanak od prijatelja i porodice, a da su prijatelji i porodica važni. “Ne treba automatski verovati da je visoka plata isto što i bolji život.”

  Šah u Ulcinju

  U novembru će ambasador Lundin otputovati u Ulcinj u Crnoj Gori, gde će učestvovati u Evropskom klupskom kupu u šahu, kao predstavnik Berlina. „Ovo će biti zabavno jer će se evropski klupski timovi okupiti na nedelju dana da jedni protiv drugih igraju šah. Možda je ovo dosadan period za obilazak prirodnih lepota Ulcinja, ali je idealan za igranje šaha “, zaključuje ambasador Lundin.

  Želimo mu puno sreće na Evropskom klupskom kupu!

  Autor: Hana Biberović
  hana.biberovic@gov.se

  O autoru
  Hana Biberović je diplomirala na evropskim studijama, trenutno dopunjava studije praksom u ambasadi Švedske u Beogradu – u Odseku za politiku, trgovinu i javnu diplomatiju. Biberovićeva je prethodno završila stručnu praksu u kancelariji Evropske komisije u Švedskoj, gde se razvilo njeno interesovanje za rad u institucijama EU. To je između ostalog dovelo do toga da Biberovićeva radi kao Studentski ambasadora za instituciju EU – EPSO, dok je bila na poslednjoj godini svojih osnovnih studija.

  Izvor: https://www.swedenabroad.se/sr/embassies/srbija-beograd/teku%C4%87i-doga%C4%91aji/vesti/otvoreno-o-politici-sa-ambasadorom—nj.e.-janom-lundinom/