Otvoreno godišnje zasedanje Svekineskog narodnog kongresa 13. saziva

0
Fotografije: CRI

Četvrto godišnje zasedanje Svekineskog narodnog kongresa 13. Saziva danas je otvoreno u Pekingu. Otvaranju skupa su prisustvovali kineski partijski i državni rukovodioci na čelu sa predsednikom Kine, generalnim sekretarom Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i predsednikom Centralne vojne komisije Si Đinpingom, i oko 3000 poslanika. Kineski premijer Li Kećijang je na otvaranju predao izveštaj o radu Vlade, piše u tekstu koji objavljuje Kineski međunarodni radio na srpskom.

Kina dala odgovor koji zadovoljava kineski narod i zadivljuje svet

U izveštaju se navodi da je prošla godina bila neobična godina u istoriji Kine. Suočavajući se sa nenajavljenim napadom epidemije koronavirusa i velikom recesijom svetske privrede, Kina je postigla značajne strateške rezultate u prevenciji i kontroli epidemije, i postala je među najvećim svetskim ekonomijama jedina koja je ostvarila pozitivan privredni rast.

Kina je takođe odnela svestranu pobedu u borbi protiv siromaštva, ostvarila cilj izgradnje umereno prosperitetnog društva, dajući odgovor koji može da zadovolji kineski narod i zadivi ceo svet i koji može biti upisan u istoriju zemlje, naveo je Li u izveštaju.

U prošloj godini, bruto domaći proizvod u Kini je porastao za 2.3 odsto, registrovano je 11.86 miliona novih zaposlenih u gradovima, stopa nezaposlenosti u gradovima opala je krajem godine na 5.2 posto. Iz siromaštva je od početka godine izvučeno svih 5.51 milion pripadnika seoske siromašne populacije i 52 siromašna okruga.

Uspešno završeni glavni ciljani zadaci „13. Petogodišnjeg programa“

Nakon pet godina neprekidne borbe, kineski zadatak u 13. petogodišnjem planu je uspešno završen, a ekonomski i društevni razvoj postigao je nova istorijska dostignuća.

Prema ovom izveštaju, u proteklih pet godina, kineski BDP se povećao sa manje od 70 biliona juana na više od 100 biliona juana. Inovativna nacionalna konstrukcija je plodna i napravljena je grupa glavnih naučnih i tehnoloških dostignuća. 55.75 miliona siromašnih ruralnih populacija se uspešno oslobodilo od siromaštva, završavajući naporan zadatak za uklanjanje apsolutnog siromaštva.

Kinesko ekološko okruženje se značajno poboljšalo, poslovno okruženje se nastavilo poboljšavati, a otvaranje prema spoljnom svetu i dalje se širi. Životni standard ljudi znatno se poboljšao, u gradovima je otvoreno više od 60 miliona novih radnih mesta i uspostavljen je najveći sistem socijalnog osiguranja na svetu.

Kina će u toku „14. Petogodišnjeg programa“ izraditi Akcioni plan o unapređenju zajedničkog prosperiteta

Tokom 14. Petogodišnjeg programa će biti izrađen Akcioni plan o unapređenju zajedničkog prosperiteta, naveo je premijer Kine Li Kećijang.

Kina će u narednih pet godina sprovoditi strategiju prioritetnih industrija, povećavati zapošljavanje, ostvariti sinhronizaciju rasta raspoloživih prihoda stanovnika sa rastom bruto domaćeg proizvoda, poboljšati zdravlje stanovništva kako bi prosečan očekivani životni vek Kineza bio povećan za još jednu godinu, podvukao je Li.

Kina će sprovoditi aktivnu nacionalnu strategiju za reagovanje na starenje populacije, unaprediti ostvarenje nivoa umerene reprodukcije, postepeno prolongirati starosnu granicu za odlazak u penziju, usavršavati višeslojni sistem socijalnog osiguranja, kao i pokrivenost stanovništva osnovnim penzionim osiguranjem podići na 95 odsto, rekao je premijer.

Kina u 2021. planira da rast BDP-a bude više od šest odsto

Li Kećijang je rekao da se kineski razvoj i dalje suočava sa velikim rizicima i izazovima, ali se dugoročni ekonomski osnovi nisu promenili.

Li je istakao da su ove godine očekivani ciljevi postavljeni na više od šest odsto, uzimajući u obzir oporavak ekonomskog rasta, koji pogoduje da vodi sve aspekte da se fokusiraju na promovisanje reforme i inovacija i promovisanje visokokvalitetnog razvoja.

Glavni ciljevi za razvoj Kine u ovoj godini takođe uključuju: više od 11 miliona novih radnih mesta u gradovima, porast potrošačkih cena za oko 3%, smanjenje potrošnje energije po jedinici BDP-a za oko 3% i održavanje više od 650 milijardi kilograma u proizvodnji žitarica.

Kina produbljuje reforme u važnim sektorima

U Izveštaju o radu Vlade se ističe da će Kina ove godine produbljivati reforme u važnim sektorima i u većoj meri aktivirati vitalnost tržišnih subjekata.

Kina će ubrzati stvaranje povoljnog poslovnog okruženja zasnovanog na tržišnim pravilima, zakonima i principima internacionalizacije, kroz reforme smanjivati troškove proizvodnje i poslovanja preduzeća. Kina će takođe produbiti reformu fiskalnog, poreskog i finansijskog sistema, usavršavati radni mehanizam za rešavanje finansijskih rizika, garantovati da nikako ne dođe do sistematskih rizika, navodi se u izveštaju.

Kineske finansijske institucije bi trebalo da pridržavajući se osnovnih principa, služe realnoj ekonomiji.

Veća ulaganja u osnovna istraživanja i promovisanje revitalizacije seoskih područja

Izveštaj o radu kineske vlade premijera Lija pokazuje da će Kina u 2021. poboljšati naučne i tehnološke projekte i inovativnost i promovisati „naučne i tehnološke inovacije do 2030. kao glavni projekat“. Takođe će se značajno povećati ulaganja u osnovna istraživanja, a planirano je da se osnovni izdaci za osnovna istraživanja povećaju za 10,6 odsto.

Izveštaj ističe da ćese tokom perioda „14. Petogodišnjeg plana“ ubrzati izgradnja strateške naučne i tehnološke moći koju vodi nacionalna laboratorija i ojačati osnovna tehnička istraživanja.

Kina će takođe u potpunosti sprovesti strategiju revitalizacije ruralnih područja, promovisati stabilan razvoj poljoprivrede i povećanje prihoda poljoprivrednika i kontinuirano promovisati razvoj regiona, koji su nedavno izašli iz siromaštva.

Izveštaj, takođe, pokazuje da će Kina osigurati bezbednost žitarica, zaštititi ponudu i cenu poljoprivrednih proizvoda i izvršiti operacije uštede hrane kako bi se osigurala bezbednost hrane za 1,4 milijarde ljudi.

Kina će sprovoditi politiku o širem i dubljem otvaranju prema svetu

Li je izjavio da će Kina primeniti šire i dublje otvaranje prema spoljnom svetu i bolje učestvovati u međunarodnoj ekonomskoj saradnji. On je izrazio dobrodošlicu stranim privrednicima da prošire svoja ulaganja u Kinu i podele veliko kinesko tržište i mogućnosti za razvoj.

On je rekao da je neophodno graditi „Pojas i put“ visokog kvaliteta, poboljšati diversifikovan sistem investicija i finansiranja, uredno promovisati saradnju na velikim projektima i promovisati međusobno povezivanje infrastrukture.

Li je istakao da je neophodno čvrsto zaštititi multilateralni trgovinski sistem, promovisati ranu primenu regionalnog sveobuhvatnog sporazuma o ekonomskom partnerstvu, potpisivanje sporazuma o ulaganju između Kine i EU, ubrzati pregovarački proces sporazuma o slobodnoj trgovini između Kine, Japana i Južne Koreje i aktivno razmotriti pridruživanje sveobuhvatnom i progresivnom sporazumu o transpacifičkom partnerstvu. Na osnovu uzajamnog poštovanja, promovisati razvoj jednakih i uzajamno korisnih ekonomskih i trgovinskih odnosa između Kine i Sjedinjenih Država.

Kina je spremna da proširi međusobno otvaranje sa drugim zemljama sveta kako bi postigla obostranu korist i pozitivne rezultate.

Kina za aktivni razvoj globalnog partnerstva

Kina će u toku 2021. godine i dalje insistirati na samostalnoj i mirnoj diplomatskoj politici, aktivno razvijati odnose globalnog partnerstva, unaprediti gradnju međunarodnih odnosa novog tipa i zajednice zajedničke budućnosti čovečanstva.

Kina će nastaviti sa otvorenom saradnjom sa svetom, unaprediti razvoj sistema globalnog upravljanja u pravednijem i razumnijem pravcu, nastaviti da produbljuje međunarodnu i regionalnu saradnju, aktivno učestvovati u međunarodnoj saradnji u prevenciji zaraznih bolesti.

Kina je spremna da sa svim zemljama, na osnovu međusobnog poštovanja, jednakosti i uzajamne koristi, mirno koegzistira i zajednički se razvija, da se zajedno bori protiv globalnih izazova i da ulaže neumorne napore u unapređenje mira i prosperiteta u svetu, podvukao je premijer Kine Li Kećijang u izveštaju o radu Vlade, podnetom na današnjem otvaranju Četvrtog zasedanja Svekineskog narodnog kongresa 13. saziva.