Otvorena elektronska čitaonica u Studentskom domu „Mika Mitrović“

  0

  U Studentskom domu „Mika Mitrović“ danas je počela sa radom elektronska čitaonica za slepe, slabovide i osobe sa invaliditetom. Istovremeno, u toku je i obuka studenata za njeno korišćenje. Ovo je prva čitaonica te vrste u studentskim domovima u regionu, a zahvaljujući njoj studentima će biti na raspolaganju asistivne tehnologije, koje im omogućavaju lakše učenje, ali i privatnost u komunikaciji i komfornu upotrebu svih mogućnosti savremene računarske tehnologije i interneta.

  U okviru elektronske čitaonice, slabovidim studentima omogućeno je korišćenje elektronske lupe koja ima mogućnost uveličavanja, menjanja kontrasta, osvetljenja i boje sadržaja. Takođe, lupa ima veliku upotrebnu vrednost kod materijala u digitalnoj formi, gde softver omogućava uvećavanje sadržaja ekrana, menjanje kontrasta, boje, ali i čitanje sa obeležavanjem sadržaja.

  Slepim studentima je na raspolaganju kamera i softver koji može da „prepozna” štampani tekst i da ga pročita, a potom i sačuva kao tekstualni ili audio dokument. Studentima će posebno biti korisna mogućnost da štampani udžbenik sačuvaju kao audio dokument i kasnije ga slušaju, kada im to odgovara. Na raspolaganju je i softver – čitač ekrana koji sadržaj i sve aktivnosti korisnika izgovara na velikom broju jezika po izboru. Takođe, praktična primena pokazala je već prvog dana da ove pogodnosti elektronske čitaonice koriste i drugim studentima kao dobar način da, prilikom učenja stranog jezika, provere i nauče pravilno akcentovanje reči.

  Studentima koji koriste invalidska kolica, usled čega ne mogu da pristupe standardnim stolovima, u elektronskoj čitaonici je na raspolaganju sto podesiv po visini i nagibu ploče, kao i dva držača podlaktice, koja olakšavaju rad.

  Elektronska čitaonica koristiće i studentima koji imaju ograničene pokrete ruku, budući da su im na raspolagalju tastature sa uvećanim tasterima sa i bez štitnika, specijalni miševi, odnosno trekbol i džojstik, ekran osetljiv na dodir i svič sa tasterima. Studentima koji ne mogu da koriste ruke u ovoj učionici je omogućeno korišćenje specijalne kamere „Eye Tracker“ koja omogućava da se upravlja računarom pomoću pogleda – očima i „naočare” koje omogućavaju da se koristi računar pokretima glave.

  Ustanova Studentski centar „Beograd” nastoji da stalnim poboljšavanjem unapređuje kvalitet usluga koje pruža. Potrudili smo se da otvaranjem elektronske učionice značajno olakšamo studiranje osobama s invaliditetom i time pokažemo da brinemo o svim svojim korisnicima.