Onlajn obuka Nacionalne akademije za javnu upravu dostupna i građanima

    0

    Kao odgovor na aktuelnu situaciju prouzrokovanu pandemijom koronavirusa, Nacionalna akademija za javnu upravu, rukovodeći se imperativom da budemo odgovorni prema sebi i drugima, već postojeće onlajn obuke obogatila novim edukativnim programima koji omogućuju svim zainteresovanim državnim službenicima da ovladaju novim profesionalnim veštinama. Pored ovoga, kao svoje osnovne delatnosti, Nacionalna akademija za javnu upravu gotovo svakodnevno zainteresovanim građanima predlaže po jedan besplatan online kurs koji nude najpoznatiji svetski fakulteti.

    Od prošle nedelje, NAJU je počela i sa organizovanjem vebinara – video konferencija koje se održavaju putem interneta u realnom vremenu, sa idejom da organizuje jednu konferenciju nedeljno, a s obzirom na veliko interesovanje državnih službenika, ovaj vid obuka biće nastavljen i u maju. Teme aprilskih vebinara odnose se na upoznavanje načina za prevazilaženje stresa, bezbednost i zdravlje na radu kao i na korišćenje instrumenata za pretpristupnu pomoć Evropske unije.

    U saradnji sa ECDL kancelarijom u Beogradu, NAJU je obezbedila i mogućnost za usavršavanje digitalnih kompetencija službenika putem onlajn obuka, te pripremila i seriju video materijala sa ciljem da se ljudi pokrenu i poprave psihofizičko stanje. Ovi materijali će biti dostupni svim građanima na YouTube kanalu na sledećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=rEXm0XGDj2U&list=PLagShrxDFuo7dj0pKW-cOqA5BWNo0c-n6

    NAJU je tokom 2019. godine potpisala Sporazum o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Kragujevcu. Kako tokom trajanja vanrednog stanja visokoškolske ustanove neće biti u mogućnosti da održavaju predavanja u svojim prostorijama, dogovoreno je da NAJU omogući pristup obuci Opšti upravni postupak i na taj način pomogne studentima da nastave sa pripremom ispita Upravno pravo i Upravno procesno pravo. Na LMS platformi do sada se registrovalo 1.600 studenata i 6 profesora, a njih 330 započelo je obuku.