Omogućena i video identifikacija u bankama

    0

    „Kada govorimo o digitalnoj transformaciji, moramo istaći pre svega spremnost države da se, u saradnji sa bankama i privredom, aktivno zauzme za stvaranje neophodnih uslova u kojima bi digitalizacija imala pun zamah. Projekat uvođenja Instant Plaćanja koji vodi NBS jedan je od najboljih primera uspešno realizovane saradnje na uspostavljanju jednog ovako važnog sistema. Kao rezultat toga, postoji testno okruženje za FINTECH kompanije za platne sisteme po odobrenju Narodne banke Srbije, čime su otvorena vrata i za naredne projekte“,  rekao je danas generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, Vladimir Vasić, na „Jahorina ekonomskom forumu“, na panelu posvećenom inovacijama u finansijskom sektoru.

    „Ono što svakako treba izdvojiti kao značajnu inovaciju u srpskom bankarstvu jeste donošenje odgovarajuće odluke o uslovima i načinu utvrđivanja i provere identiteta fizičkog lica i zakonskog zastupnika, korišćenjem sredstava elektronske komunikacije. To znači da će biti omogućena video identifikacija, bez fizičkog prisustva tih osoba u banci, a radi mogućeg poslovnog odnosa i pružanja određenih usluga“, dodao je Vasić.

    On je takođe naglasio da je za klijente, ali i za trgovce, najbitnija činjenica da je već sada smanjena međubankarska naknada na maksimalnih 0,5% vrednosti obavljene transakcije za debitne, odnosno 0,6% za kreditne kartice. Već od 18. juna 2019. godine međubankarska naknada u Srbiji biće na evropskom nivou, odnosno biće 0,2% od vrednosti izvršene transakcije za debitne i 0,3% za kreditne kartice.

    „Jahorina ekonomski forum“ održava se pod nazivom “Ekonomija novog doba – inovacije, digitalizacija i komunikacione tehnologije kao baza ekonomskog razvoja”. Organizator “Jahorina Ekonomskog foruma” je Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT, u saradnji sa Savezom ekonomista Srbije.