Održiva čaša piva za buduće generacije

    0

    Ključni element za izradu strategije Apatinske pivare, kao i svih članica Molson Coors grupacije je težnja ka cirkularnoj ekonomiji. Prerada vode za ponovnu upotrebu, stvaranje biogasa tokom procesa prerade otpadnih voda, korišćenje nus proizvoda u toku procesa pravljenja piva za ishranu životinja i prestanak odlaganja otpada na deponije, samo su neke od mera koje ova pivarska grupacija primenjuje u praksi širom sveta.

    Kao kompanija predana ovim ciljevima, Apatinska pivara je pre 3 godine investirala preko 11 miliona evra u postrojenje za preradu otpadnih voda u Apatinu. Kroz ovo postrojenje voda se tretira najsavremenijim procesima kako bi se prirodi i Dunavu vratila bez bioloških i hemijskih nečistoća. Ceo proces omogućava i uštede – kao propratni proizvod dobija se biogas, kao obnovljiv izvor energije. Proizvedeni biogas se meša sa prirodnim gasom te koristi se za proizvodnju suvozasićene vodene pare, koja se koristi u tehnološkom procesu proizvodnje i   pakovanja piva. Zahvaljujući tome, pivara je smanjila potrebe snabdevanja prirodnim gasom za čak 7%.

    Među ciljevima koji se nalaze u najnovijem izveštaju o održivom razvoju na nivou cele Molson Coors grupacije su i smanjenje emisije gasova, korišćenje više recikliranog sadržaja u ambalaži, poboljšanje procesa recikliranja, nastavak programa za zaštitu voda. U izveštaju se navodi da je grupacija na globalu ostvarila „nultu stopu“ otpada koji se odlaže na deponijama u čak 17 svojih pivara širom sveta.

    Izveštaj je sastavni deo poslovanja koji svake godine prati napredak ka cilju da svaka proizvedena čaša piva podržava zajednicu u kojoj posluje i štiti okruženje za buduće generacije. „Više od želje da osiguramo naše poslovanje, želimo da osiguramo našu planetu“, kažu u ovoj pivarskoj kompaniji.