Odabrani projekti u okviru DIS-ovog programa podrške obrazovanju mladih “Znanje zna budućnost”

  0

  Period obrade pristiglih eksternih prijava dostavljenih u okviru programa podrške obrazovanju mladih „Znanje zna budućnost“, koji je trajao od 18.04. do 01.06. ove godine, je završen. Svi pristigli projekti obrazovnih institucija, udruženja i organizacija detaljno su pregledani i evaluirani od strane predstavnika kompanije DIS.

  Mila Ćurčin, direktorka marketinga kompanije, zahvaljuje se svima koji su se prijavili i naglašava da je zadatak komisije bio izuzetno težak zbog velikog broja prijavljenih kvalitetnih i zanimljivih projekata. Podsetila je da je za realizaciju projekata DIS izdvojio 5 000 000 dinara. Iznosi koje kompanija donira u pojedinim slučajevima pokrivaju ukupan navedeni trošak za realizaciju projekta, u drugim njegov deo.

  Odabrani projekti su:

  Centar za stručno usavršavanje u obrazovanju (Leskovac), projekat: 3D era mladih dizajnera – Opremanje naučnog kluba

  KUD Obilić (Krnjevo), projekat: Nabavka folklorne nošnje i pozorišnih kostima

  Ekonomsko-trgovinska škola Vuk Karadžić (Stara Pazova), projekat: Opremanje pametne učionice

  Informacione tehnologije – Udruženje profesora Srbije (Kruševac), projekat: Priprema, organizacija i realizacija međunarodnog takmičenja iz informatičke i računarske pismenosti „Dabar“

  FK Jedinstvo (Krnjevo), projekat: Nabavka opreme za pionire i petliće

  OŠ Vuk Karadžić (Krnjevo), projekat: Ulaganje u izgradnju kombinovanog dečijeg objekta

  OŠ Vojvoda Živojin Mišić (opština Mionica), projekat: Opremanje fiskulturne sale i nabavka sportskih rekvizita

  OMŠ Vladimir Đorđević (Beograd), projekat: Finansiranje putovanja na Međunarodni festival harmonike u Italiji, FIF Castelfidardo 2019.

  Sve navedene ustanove/udruženja biće direktno kontaktirane od strane nadležnih službi kompanije DIS, a isplate odobrenih novčanih sredstava izvršene zaključno sa 30.09.2019. godine.

  Tokom perioda izbora eksternih projekata, nezavisna komisija kompanije DIS istovremeno je izvršila i evaluaciju i odabir prijava najuspešnije dece zaposlenih u kompaniji, za koje je takođe izdvojen fond od 5 miliona dinara. Rezultati ovog dela programa podrške „Znanje zna budućnost“, biće objavljeni putem internih kanala komunikacije, kao i na kompanijskom sajtu do 16.08.2019.