Oblasti kojima ćemo unaprediti srpsku ekonomiju: Javni poziv za pilot superklastere je u toku

  Piše Aleksandra Popović, direktor projekta Srbija Inovira, u realizaciji ICT Hub-a, uz podršku USAID-a

  0
  Foto: Promo

  Srbija je par koraka bliže svom prvom superklasteru – ekonomskom modelu zasnovanom na tesnoj saradnji svih činilaca inovaciono-tehnološkog ekosistema. Od desetak oblasti koje su pokazale određen potencijal, nakon istraživanja i razgovora sa najvećim domaćim stručnjacima, odabrali smo one četiri koje su pokazale najveći. To su web3 i blockhain tehnologije, visoka tehnologija u poljoprivredi i industriji hrane, gejming okruženje i virtuelna realnost, kao i napredna rešenja u medicinskoj tehnologiji i biotehnologiji.

  Do ovih rezultata došli smo koristeći više faktora kojima smo analizirali perspektivu svake oblasti. Ti faktori su ekonomski i inovacioni potencijal, mogućnost umrežavanja i hibridizacije, kao i naučni potencijal i potencijal prelivanja. Svaki od ovih faktora bio je jednako bitan deo slagalice, a njihovim kombinovanjem smo došli do jasne slike koje su to oblasti u kojima možemo postati globalni lideri.

  Nakon odabira domena, krajem prošle godine smo objavili i javni poziv za pilot superklastere koji je aktuelan i traje do 28. februara (https://srbijainovira.rs/javni-poziv). Pilot superklasteri su faza projekta koja treba da pokaže kako svaki od domena funkcioniše u praksi.

  Kako je suština superklastera udruživanje, pravo za prijavu imaju isključivo konzorcijumi sačinjeni minimalno od jednog startapa, jedne zrele kompanije i predstavnika akademsko-naučne zajednice. Mi ohrabrujemo sve koji žele da se prijave da u konzorcijume uključe više organizacija od minimalno propisane strukture, bilo da su u pitanju one iz istih stejkholderskih grupa ili drugih poput organizacija podrške inovacionog ekosistema, marketinških agencija, advokatskih kancelarija, državne uprave i svih drugih koji mogu doprineti da se ostvare što bolji rezultati u pilot fazi.

  Po završetku pilot superklastera, u junu sledeće godine, odabraćemo najperspektivniju tehnološku oblast koja će postati prvi srpski superklaster.