Obaveštenje za klijente o skraćenom radnom vremenu ekspozitura Sava neživotnog osiguranja a.d.o. Beograd i informacije o telefonskoj i internet komunikaciji

  0

  Sa ciljem sprečavanja širenja infekcije izazvanom virusom Korona COVID-19, brinući o zdravlju klijenta i zaposlenih, kompanija Sava neživotno osiguranje je donela odluku o skraćenom radnom vremenu svih poslovnih jedinica (ekspozitura i šaltera) na teritoriji Republike Srbije, za vreme trajanja vanrednog stanja.

  Radno vreme svih poslovnih jedinica za vreme vanrednog stanja je od 08.30 – 13.00 časova.

  Skraćenje radnog vremena neće imati uticaj na odvijanje redovnih poslovnih procesa, kao ni obaveza kompanije prema osiguranicima i drugim poslovnim partnerima.

  U cilju zaštite zdravlja, preporučeno je da se fizička komunikacija smanji na neophodnu meru, te da se komunikacija u narednom periodu odvija elektronskim i telefonskim putem.

  Zaposleni Sava neživotnog osiguranja su na raspolaganju preko mejla i telefona, te će u najkraćem roku odgovoriti na sve zahteve klijenata.

  Ukoliko je potrebno da PRIJAVITE ŠTETU najjednostavnije je da klijenti to urade elektronskim putem.

  Sva potrebna dokumentacija i obrasci za prijavu šteta mogu se preuzeti sa linka: https://www.sava-osiguranje.rs/sr-rs/prijava-stete/

  Za prijavu štete potrebno je poslati popunjene obrasce na email: sava.stete@sava-osiguranje.rs

  Nakon prijema popunjene prijave štete, zaposleni Sava osiguranja će kontaktirati klijenta.

  Informacije u vezi sa prijavljenom štetom, najbrže se mogu dobiti preko telefonskih brojeva:

  066 80 26 032, 066 80 26 033

  Za sve potrebne odgovore i informacije u vezi produženja POLISE OSIGURANJA ili zaključenja novog osiguranja na raspolaganju su konsultante za osiguranja preko sledećih brojeva telefona:

  063 11 34 801, 069 86 12 280, 063 28 51 63

  Sve obaveze prema osiguranicima i drugim poslovnim partnerima biće blagovremeno ispunjenje.

  Sava neživotno osiguranje