O lečenju migrene novim terapijama

0

Kako migrenske glavobolje opterećuju populaciju, koje su specifičnosti migrene kod žena i kakvi su efekti upotrebe inovativne biološke terapije u lečenju, neke su od tema o kojima će se govoriti u okviru VIII Foruma Instituta za mentalno zdravlje “Duševno zdravlje žena” koji će biti održan 14. i 15.04.2021. u online formatu.

Migrena je najčešća onesposobljavajuća primarna glavobolja i česta je u svakodnevnoj neurološkoj praksi. Procenjuje se da od nje boluje čak 15% ljudi u Evropi, a tri puta češće se pojavljuje kod žena nego kod muškaraca. Kao takva predstavlja veliki socioekonomski problem jer pogađa najčešće radno sposobnu populaciju, i to upravo žene do 40. godine života. Napad migrene onemogućava obavljanje svakodnevnih životnih aktivnosti i često ozbiljno utiče na život obolelih.

Danas je postignut veliki napredak u razumevanju migrena, a biološka terapija predstavlja rešenje za pacijente koji imaju više od četiri migrenoznih dana mesečno, i koji nisu reagovali na dosadašnje preventivne tretmane.