Novogodišnji paketi uručeni zdravstvenim radnicima u Zemunskoj bolnici

  0
  Vladimir Vučetić, predsednik Humanitarne fondacije "Budi srećan"

  U ime Humanitarne fondacije “Budi srećan”, njen predsednik Vladimir Vučetić,  uručio je danas novogodišnje pakete zdravstvenim radnicima Kliničko bolničkog centra Zemun u znak podrške u borbi koju već mesecima vode za naše zdravlje a protiv koronavirusa.

  Ova Fondacija prevashodno za cilj ima pomoć zdravstvenim i obrazovnim ustanovama, kao i podršci u  lečenju bolesnih pojedinaca. U periodu vanrednog stanja, inspirisani borbom zdravstvenih radnika protiv pandemije COVID-19, pokrenuli su konkretnu akciju podrške koja će pored reči hvale i tapšanja biti potrebna kada sve ovo prođe. Na platformi Fondacije “Budi srećan” čiji je broj 2407 otvoren je poseban humanitarni broj 7, ovoga puta sa ciljem da  se podrže zdravstveni radnici i pokaže zahvalnost za njihovu veliku požrtvovanost tokom pandemije. Sakupljena sredstva će, kroz različite vidove pomoći, biti usmerena zdravstvenim herojima i njihovim porodicama, kada sve ovo prođe, a u međuvremenu podrška je više simbolična da znaju da njihova požrtvovanost nije zaboravljena.

  U svojim aktivnostima Fondacija je dobili podršku Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije, a nagalšavaju da su se svi mobilni operateri odrekli provizije, i bez ikakve naknade pružaju usluge humanitarnog broja 7 za platformu 2407, u korist prikupljanja sredstava za zdravstvene radnike.

  http://www.budisrecan.rs/sr/korisnik/268/podrzimo-nase-heroje