Novi Pazar: Zaposleni u Opštoj bolnici traže isplatu dežurstava i minulog rada

0
(BETAPHOTO/NIKOLA KOCOVIC/MO)

Zaposleni u Opštoj bolnici u Novom Pazaru zatražili su od uprave te zdravstvene ustanove isplatu naknade za neisplaćena dežurstva i minuli rad, a u skladu sa Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama, objavio je danas radio Sto plus.

U zahtevu, koji je potpisalo oko 30 medicinskih sestara i osam lekara, oni se pozivaju na izveštaj Državne revizorske institucije (DRI) kojim je utvrdjeno da je Opšta bolnica “pogrešno izračunavala naknade za dežurstva i minuli rad” zbog čega su zaposleni dobijali manje nego što je zakonom predvidjeno.

Zdravstveni radnici su upravi Opšte bolnice predložili vansudsko poravnanje kojim će im biti isplaćeni ti dodaci od 1. januara 2019. godine i to glavnog duga, bez kamate.

“Nadamo se da ćete prihvatiti predlog, jer bi u suprotnom bili prinudjeni da potražimo sudsku zaštitu”, navodi se u zahtevu.

Državni revizor utvrdio je da dodatak na platu za dežurstvo nije uključivao u osnovicu za obračun ukupni koeficijent zaposlenog, već samo osnovni koeficijent, a propisani dodatak na platu za minuli rad obračunavan je samo na osnovicu koju čini osnovna plata, za redovan rad.

“Preporučuje se odgovornim licima Opšte bolnice Novi Pazar da ažuriraju program za obračun plata, dodataka i naknada zaposlenima u delu koji se odnosi na obračun dodataka na platu za vreme provedeno na radu i dodatka za dežurstvo u skladu sa odredbama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama”, navodi se u izveštaju DRI.

Plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama po osnovu cene rada se utvrdjuju na osnovu osnovice, koeficijenta, dela plate po osnovu radnog učinka i obaveza koje zaposleni plaća po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

(Beta)