Nove perspektive u saradnji poslovnog i civilnog sektora

  0

  Poslovni sektor i civilno društvo moraju da sarađuju u praćenju i podršci reformama u procesu evropskih integracija i radu na ostvarenju ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija, ključna je poruka događaja koji je Beogradska otvorena škola organizovala uz podršku Kraljevine Švedske.

  Na događaju „Integracije-inovacije“, okupili su se predstavnici poslovnog i civilnog sektora kako bi otvorili nove prilike za uključivanje ova dva sektora u kreiranju i zagovaranju javnih politika. Među mnogobrojnim zvanicama, ispred organizatora, događaj su uvodnim govorima otvorili Nj. E. Jan Lundin, ambasador Švedske u Srbiji i Vesna Đukić, generalna direktorka Beogradske otvorene škole.

  Vesna Đukić, generalna direktorka BOŠ-a

  Do sada se saradnja ova dva sektora ogledala najviše kroz sponzorstva i donacije, a manje kroz  ostvarivanje zajedničkih, razvojnih ciljeva i zajednički nastup prema donosiocima odluka i široj javnosti. Mnogi evropski primeri nam pokazuju da su se velike pozitivne promene u društvu rešavale upravo kroz međusobnu saradnju sva tri sektora društva“, izjavila je Vesna Đukić, generalna direktorka BOŠ-a, koji se skoro tri decenije uspešno bavi razvojem ljudskih resursa, unapređivanjem javnih politika i osnaživanjem poslovnog, civilnog i javnog sektora.

  Ambasador Jan Lundin istakao je značaj i mogućnosti koje se otvaraju uspostavljanjem saradnje između poslovnog i civilnog sektora.

  Mi moramo da stvorimo zajedničku viziju o tome šta znači održivi razvoj i konkretizujemo je ukazujući na to šta je uloga svakog od aktera – poslovnog, civilnog i javnog sektora. Zbog toga je današnji skup od velike važnosti kako bismo uspeli da je konkretizujemo i stvorimo zajedničku viziju. Čim je ona stvorena, onda je moguće i ispuniti je“, naglasio je ambasador Lundin.

  Na događaju su predstavljeni novi modeli saradnje civilnog i poslovnog sektora, i analizirani već postojeći modeli u Evropi i svetu koji su primenjivi na našu zemlju. Prisutnima su se obratili Ula Anderson (Ola Andersson), savetnik u ambasadi Švedske u Srbiji, Nikolaus Huter (Nikolaus Hutter), osnivač kompanije New Paradigm Ventures iz Beča, Dejan Turk, generalni direktor kompanija Vip mobile i A1 Slovenija i Milorad Bjeletić, izvršni direktor Beogradske otvorene škole. Oni su bili složni u oceni da je saradnja poslovnog i civilnog sektora preko potrebna kako bi se kreirale i unapredile javne politike od kojih će najviše koristi imati građani.

  Civilnom društvu nedostaje profit, dok poslovnom sektoru nedostaje veći uticaj na društvo. Zato rešenje ovih problema zahteva obe strane, jer u budućnosti rapidno ulazimo u svet promenjenih pravila. Smatram da poslovni sektor mora da se probudi na ovu veliku mogućnost. Organizacije civilnog društva, kao što je BOŠ, imaju vrlo važnu ulogu u spajanju ova dva sektora, a poslovni svet se angažuje zbog važnijih razloga od samog profita“, istakao je Nikolaus Huter, koji je imao prilike da radi na saradnji poslovnog i civilnog sektora u više evropskih zemalja.

  Beogradska otvorena škola će u okviru projekta „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, koji sprovodi uz podršku Švedske, nizom aktivnosti nastaviti da podstiče saradnju ova dva sektora u cilju pokretanja novih inicijativa zasnovanih na zajedničkim vrednostima.