“Nova vlada da ponovo uspostavi tim za pregovore sa EU”: Nacionalni konvent ističe da Srbija već godinu dana nema šefa Pregovaračkog tima

0
Profimedia

Nacionalni konvent o EU (NKEU) očekuje da prioritet nove vlade Srbija treba da bude proces evropskih integracija i članstvo Srbije u EU.

“Očekujemo od novog premijera da u ekspozeu eksplicitno navede kao ključni nacionalni interes buduće članstvo Srbije u EU, i da kroz tu prizmu i taj ključni nacionalni interes predloži sve ostale mere i politike vlade”, rekla je danas za Euraktiv Srbija i agenciju Beta koordinatorka NKEU Nataša Dragojlović.

Zbog institucionalnog okvira koji je neophodan da bi se proces pregovora uspešno vodio i završio barem 2025. – kako je planirano Strategijom proširenja EU na Zapadni Balkan koja je važeći dokument o kojem bi Srbija morala da vodi računa, važno je da se ponovo uspostavi Pregovarački tim, istakla je Dragojlović.

Ona je podsetila da Srbija nema šefa Pregovaračkog tima od kako je Tanja Miščević prešla na drugu dužnost pre godinu dana, kada je kao kandidatkinja Srbije, postala zamenica generalnog sekretara Saveta za regionalnu saradnju (RCC).

Miščević je bila šefica Pregovaračkog tima od septembra 2013, kada je doneta odluka o obrazovanju tog tima za pregovore o pristupanju Srbije EU.

“Sada je zaista neophodno da neko tog kalibra, ko je profesionalac, ko i teorijski i praktično ima iskustvo u procesu pregovora, stane na čelo Pregovaračkog tima, ponovo okupi stručnjake iz administracije, sa univerziteta, iz instituta, koji će na najbolji način formulisati pregovaračke pozicije za poglavlja koja još nisu otvorena”, rekla je Dragojlović i dodala da je sigurna da takvih ljudi ima u administraciji.

Dragojlović je rekla da je 2020. prva godina u kojoj Srbija nije otvorila nijedno poglavlje u pregovorima sa EU, a da Nemačka, koja predsedava EU u drugoj polovini ove godine, ima vrlo visoka očekivanja od Srbije u oblasti vladavine prava i političkih kriterijuma.

“U tom smislu vlada bi morala čim se formira – kako je najavljeno: do kraja sepembra, da preuzme na sebe odgovornost za hitne mere u pogledu argumentacije toga da u Srbiji ima vladavine prava, barem onoliko koliko je neophodno za otvaranje bar jednog poglavlja”, rekla je Dragojlović.

Koordinatorka NKEU je rekla da je rezultat procesa pregovora sa EU do sada ove godine poražavajuć i da je Srbija morala da pruži dokaze da je u stanju da uspostavi vladavinu prava, uprkos krizi zbog pandemije i jer je ova godina u Srbiji bila izborna.

“Sačekaćemo kraj septembra da vidimo novu vladu i da već u prvoj nedelji oktobra, kada stige i izveštaj Evropske komisije, možemo da diskutujemo o tome šta to u prethodnom periodu nije urađeno, za šta nije bilo političke volje i zbog čega je to tako, i šta je to sa s čim se prave kompromisi, a na štetu građana”, rekla je Dragojlović.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji je stаlnо tеlo u оkviru kојеg sе vоdi tеmаtski struktuirаnа dеbаtа prеdstаvnikа držаvnе аdministrаciје, pоlitičkih pаrtiја, nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа i prоfеsiоnаlnih оrgаnizаciја, о pristupаnju Srbiје Еvropskoj uniji. NKЕU је kао mоdеl prеuzеt iz Slоvаčkе gde funkcioniše od 2001. godine.